Datoru izmantošanas noteikumi - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Lietošanas noteikumi
Datoru izmantošanas noteikumi
Uzdāvini grāmatu bibliotēkai


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Lietotājiem » Datoru izmantošanas noteikumi

 

Latgales Centrālās bibliotēkas
datoru un interneta izmantošanas noteikumi

 

1.    Vispārīgie jautājumi
1.1.  Datoru un interneta pakalpojumus ir tiesības bezmaksas izmantot ikvienam bibliotēkā reģistrētam lietotājam.
1.2. Datora vai interneta pakalpojumu lietošanai lietotājam ir jāreģistrējas pie bibliotekāra, uzrādot lietotāja karti. Bibliotekārs nosaka lietotājam darba vietu un veic laika uzskaiti.
1.3. Lietotājiem, kuri vēlas izmantot interneta pakalpojumus vai strādāt ar datoru, ir tiesības rezervēt konkrētu laiku. Laiku rezervē ne ilgāk kā uz 1 (vienu) stundu dienā. Ja lietotājs vēlas darbu turpināt un ir brīvs dators, ar bibliotekāra atļauju viņš var turpināt izmantot datoru līdz bibliotekāra tālākiem norādījumiem.
1.4.  Ja piereģistrētā persona kavē ilgāk par 15 minūtēm, rezervācija tiek anulēta.
1.5. Darbs ar datoru un citu tehniku tiek pārtraukts 15 minūtes līdz bibliotēkas slēgšanai.

2.    Lietotāja tiesības un pienākumi
Lietotāja tiesības:
2.1. Saņemt konsultācijas par datora lietošanu un informācijas meklēšanu.
2.2. Izmantot programmas, kas ir pieejamas datorā.
2.3.  Saglabāt informāciju uz personīgā datu nesēja.
Lietotāja pienākumi:
2.4. Iepazīties ar datoru un interneta izmantošanas noteikumiem un tos ievērot.
2.5. Nekavējoties informēt bibliotekāru par programmas kļūdām, kā arī gadījumā, ja dators bojāts vai nestrādā.
2.6. Veikt izdrukas tikai pēc saskaņošanas ar bibliotekāru.
2.7. Saudzīgi izturēties pret bibliotēkas inventāru, atlīdzināt ikvienu zaudējumu, kas nodarīts lietotāja vainas dēļ.
2.8. Strādājot ar datoru ievērot klusumu.
2.9.  Beidzot darbu aizvērt visas programmas, ar kurām tika strādāts, un sakārtot darba vietu.

3.     Lietotājam aizliegts
3.1. Bez reģistrēšanas izmantot datoru.
3.2. Ieslēgt un izslēgt datoru.
3.3. Mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.).
3.4. Atvienot vai pievienot vadus datoram un tā perifērijai, izņemot vadus, kas nepieciešami informācijas saglabāšanai uz personīgā datu nesēja vai austiņu pievienošanai.
3.5. Pie datora atrasties vairāk par diviem lietotājiem.
3.6. Lietojot datoru un tīklus, aizliegts iegūt, radīt un izplatīt informāciju, kas:
3.6.1. ataino vardarbību un agresiju;
3.6.2. veicina pornogrāfiska rakstura materiālu apriti;
3.6.3. veicina atkarību izraisošu vielu (narkotiku, alkohola u.c.) lietošanu;
3.6.4. satur agresīvu valodu vai necenzētus vārdus;
3.6.5. mudina uz azartspēlēm;
3.6.6. ļaunprātīgi izmanto bērnu uzticēšanos vai pieredzes trūkumu;
3.6.7. reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus u.c.
3.7. Izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu vai mēstuļu izsūtīšanai.

4.    Bibliotēka neatbild par lietotāja bibliotēkas datorā saglabāto informācijas drošību un konfidencialitāti. Informācija var būt pieejama jebkuram lietotājam un var tikt izdzēsta bez brīdinājuma.

5.    Lietotājam, kas ļaunprātīgi pārkāpj „Latgales Centrālās bibliotēkas datoru un interneta izmantošanas noteikumus”, var tikt liegta iespēja izmantot bibliotēkas datorus.

 
@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2023 Piekļūstamība