Datoru izmantošanas noteikumi - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju
Lietošanas noteikumi
Datoru izmantošanas noteikumi
Uzdāvini grāmatu bibliotēkaiTuvākie notikumi
2022-08-18
18.08. plkst. 11.40. Tikšanās ar rakstnieci Inesi Valteri. LCB filiāle Bērnu bibliotēka "Zīlīte"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Lietotājiem » Datoru izmantošanas noteikumi


Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu
datoru izmantošanas noteikumi

1.    Vispārīgie noteikumi
1.1.  Datoru un interneta pakalpojumus ir tiesības bez maksas izmantot ikvienam bibliotēkā reģistrētam lietotājam;
1.2.  Lietotājiem, kuri vēlas izmantot interneta pakalpojumus vai strādāt ar datoru, ir tiesības rezervēt konkrētu laiku pie bibliotekāra. Laiku rezervē ne ilgāk kā uz 1 (vienu) stundu dienā;
1.3.  Pierakstoties rindā, lietotājs reģistrējas datorlietotāju žurnālā, kurā tiek norādīts darbam rezervētais laiks;
1.4.  Ja piereģistrēta persona kavē ilgāk par 15 minūtēm, tiesības izmantot datoru pāriet citam lietotājam;
1.5. Datora vai interneta pakalpojumu lietošanai jāuzrāda lasītāja karte. Datora lietošanas laikā lietotājs lasītāja karti atstāj pie bibliotekāra.

2.    Lietotāja tiesības
2.1. Izmantot datoru rezervētajā laikā;
2.2.  Saņemt bibliotēku speciālistu konsultācijas neskaidrību gadījumā, izņemot gadījumus, kad lietotājs strādā ar personīgiem vai sensitīviem datiem;
2.3. Izmantot programmas, kas ir pieejamas datorā;
2.4. Izmantot datorizdrukas pakalpojumus saskaņā ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi;
2.5. Saglabāt informāciju uz personīgā datu nesēja.

3.    Lietotāja pienākumi
3.1.  Nekavējoties informēt bibliotēkas darbiniekus par datoru programmatūras kļūdām, kā arī gadījumā ja bojāta vai nestrādā datoru aparatūra vai perifērija;
3.2.  Strādājot ar datoru ievērot klusumu;
3.3.  Beidzot darbu aizvērt visas programmas, ar kurām tika strādāts, un sakārtot darba vietu.

4.     Lietotājam aizliegts
4.1. Uzsākt vai turpināt darbu ar citu bibliotēkas datoru, nesaskaņojot to ar bibliotekāru;
4.2. Mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.);
4.3. Atvienot vai pievienot vadus datoram un tā perifērijai, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas vai pārnēsājamo cieto disku pievienošanai;
4.4. Pašam pieslēgt vai atslēgt datoriekārtas;
4.5. Pie datora atrasties vairāk par diviem lietotājiem;
4.6. Strādājot pie datora, lietot pārtikas produktus;
4.7. Apmeklēt vietnes, kas ataino vardarbību un agresiju, atkarību izraisošo vielu lietošanu, mudina uz azartspēlēm, satur agresīvu valodu un necenzētus vārdus, reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus, ļaunprātīgi izmanto bērnu uzticēšanos vai pieredzes trūkumu;
4.8. Izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu vai mēstuļu izsūtīšanai.

5.    Ierobežojumi
5.1. Izdruku veikšana notiek tikai ar bibliotēkas darbinieka atļauju;
5.2. Nepieciešamības gadījumā bibliotekāram ir tiesības ierobežot datorspēles, par prioritāti izvirzot informācijas meklēšanu;
5.3. Ikviens datortehnikas, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam;
5.4. Bibliotēkas IT speciālistam ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi vai profilaktiskus darbus;
5.5. 15 minūtes līdz bibliotēkas slēgšanai darbs ar datoriem un citu tehniku tiek pārtraukts.

6.    Bibliotēka neatbild par lietotāja saglabāto informācijas drošību un konfidencialitāti. Informācija var būt pieejama jebkuram lietotājam un var tikt izdzēsta bez brīdinājuma.

7.    Lietotājam, kas ļaunprātīgi pārkāpj „Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu datoru izmantošanas noteikumus”, turpmāk tiek liegta iespēja izmantot biblitēkas datorus.

 
@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2022