Aktualitātes - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Pamatpakalpojumi
Maksas pakalpojumi
ESIP
Aktualitātes Noderīgas saitesTuvākie notikumi
2020-09-23


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Pakalpojumi » ESIP » Aktualitātes

Horvātijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

Horvātijas prezidentūras prioritātes no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijamir izvirzītas saskaņā ar vadmotīvu "Spēcīga Eiropa izaicinājumu pilnā pasaulē".

Prezidentūras programmā uzmanība ir pievērsta četrām galvenajām jomām: Eiropa, kas attīstās, Eiropa, kas savieno, Eiropa, kas aizsargā, ietekmīga Eiropa.

Šī būs Horvātijas pirmā prezidentūra ES Padomē kopš tās pievienošanās Eiropas Savienībai 2013. gadā.

 

Somijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē
no 2019. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim

Prezidentūrai Somija ir izvēlējusies moto „Ilgtspējīga Eiropa - ilgtspējīga nākotne”.  Kopš pievienošanās ES 1995. gadā Somija trešo reizi uzņemas bloka prezidentūru, kas katrai dalībvalstij dod iespēju uz pusgadu noteikt ES darba kārtību. Somija šai prezidentūrai ir noteikusi četras galvenās prioritātes: stiprināt kopējās vērtības un likuma varu, padarīt ES globāli konkurētspējīgāku un sociāli iekļaujošāku, izvirzīt ES par globālo līderi cīņā pret klimata pārmaiņām un visaptveroši aizsargāt ES pilsoņu drošību.

 

Rumānijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē no 2019. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

Rumānijas prezidentūras prioritātes nosaka šāds vadmotīvs: kohēzija – kopēja Eiropas vērtība, kas tiek saprasta kā vienotība, vienlīdzīga attieksme un konverģence.

Prezidentūras programmā uzmanība pievērsta četrām galvenajām prioritātēm: konverģences Eiropa, drošāka Eiropa, Eiropa kā spēcīgs globāls dalībnieks un kopīgu vērtību Eiropa.

Prezidentvalsts Eiropas dienā (9. maijā) Sibiu pilsētā uzņems samitu, kur tiks noteikta virzība debatēs par Eiropas nākotni. Šī ir pirmā reize, kad Rumānija pilda Padomes rotējošās prezidentvalsts pienākumus.

Par piedāvātajām iespējām Eiropas Savienībā ir iespējams uzzināt http://esmaja.lv/ESIP piedāvā:

  • grāmatas, brošūras, bukletus par ES;
  • audiovizuālos materiālus;
  • Eiropas Savienības informācijas aģentūras izdoto žurnālu „Latvija Eiropas Savienībā”;
  • informācijas avotus par ES;
  • tematiskas literatūras izstādes;
  • uzziņas.

 

ES ziņas:

 

Latgales Centrālās bibliotēkas ESIP jaunieguvumi:

Austers, Aldis Patvēruma meklētāju problēma un tās risinājumi Eiropas Savienībā un Latvijā
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. 258, [1] lpp.

Bočs, Lauris Eiropas Savienības finanšu sektora tiesiskais regulējums: problēmas un iespējamie risinājumi
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 65 lpp.

Latvijas ārējā un drošības politika, 2019
Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019. 238 lpp.

Latvijas Eiropas ceļš: 15 < 30 < 100
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 189 lpp.

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā
Rīga : Juridiskā koledža, 2019. 367 lpp.

Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 343 lpp.

Klišs, Pēteris Latvijas interešu pārstāvēšana Apvienoto Nāciju Organizācijā
[Rīga] : [Sava grāmata], 2018. 190 lpp.

Tieslietu ministrijas juristi Latvijas simtgadei: tiesībpolitikas aktuālie jautājumi
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. 398 lpp.

Latvian foreign and security policy, 2018
Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar izdevniecību "Zinātne", 2018. 246, [1] lpp.

Latvijas ārējā un drošības politika, 2018
Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2018. 246 lpp

Latvijas ārlietu simtgade. Scenāriji nākotnei
Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2018]. 207 lpp.

Vaidere, Inese Misija Latvijai
[Rīga] : Zvaigzne ABC, [2018]. 317 lpp.

Eteris, Eugene Latvia in Europe and the World
Rīga : [Zinātne], 2018. 208 lpp.

Riga dialogue afterthoughts, 2018
Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2018. 79 lpp.

Latvijas ārējā un drošības politika, 2019
Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019. 238 lpp.

Latvian foreign and security policy, 2019
Rīga : Latvian Institute of International Affairs, [2019]. 238 lpp.

Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 163 lpp.

 

 
@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2020