Projekta jaunumi - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Interreg Latvija-Lietuva » Projekta jaunumi
«« « 1 2 3 4  » »»

Network-Digi-Hubs projekta vadošā partnera vizīte Daugavpilī

 11.04.2018 
Network-Digi-Hubs projekta vadošā partnera vizīte Daugavpilī

11. aprīlī Latgales Centrālo bibliotēku apmeklēja Network-Digi-Hubs projekta vadošais partneris (Utenas A. un M. Miškinu publiskā bibliotēka), lai ar pārējiem partneriem pārrunātu projekta trešā posma gaitu un vienotos par projekta trešajā posmā veicamos iepirkumus topošo digitālo ģimenes aktivitāšu centru aprīkošanai.

Šajā tikšanās reizē Daugavpilī pulcējās pārstāvji no visiem projekta partneriem – Utenas A. un M. Miškinu publiskās bibliotēkas, Zarasu publiskās bibliotēkas, Latgales Centrālās bibliotēkas, Preiļu Galvenās bibliotēkas un Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācijas. Tikšanās tēma bija 3. periodā plānotie iepirkumi. Tika panākta vienošanās par visiem partneriem kopīga multimediju tehnoloģiju un programmrisinājumu iepirkuma izsludināšanu šī mēneša beigās, sperot vēl vienu būtisku soli pretim projekta galvenajam rezultātam – ģimenes digitālo aktivitāšu centru izveidei četrās pierobežas bibliotēkās saturīgai un interesantai brīvā laika pavadīšanai ar modernām tehnoloģijām aprīkotā izglītojošā vidē.

 

Network-Digi-Hubs projekta rīcības grupas sanāksme Preiļos

 22.02.2018 
Network-Digi-Hubs projekta rīcības grupas sanāksme Preiļos

21. februārī Preiļu Galvenajā bibliotēkā pulcējās Network-Digi-Hubs projekta rīcības grupas pārstāvji, lai izvērtētu projekta otrā posma uzdevumu izpildi un pārrunātu projekta trešajā posmā veicamos iepirkumus topošo digitālo ģimenes aktivitāšu centru aprīkošanai.

Projekta rīcības grupas sanāksmē piedalījās pārstāvji no visiem projekta partneriem – Utenas A. un M. Miškinu publiskās bibliotēkas, Zarasu publiskās bibliotēkas, Latgales Centrālās bibliotēkas, Preiļu Galvenās bibliotēkas un Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācijas. Tikšanās galvenā tēma bija 2. periodā veiktie un 3. periodā plānotie iepirkumi ģimenes digitālo aktivitāšu centru mēbeļu, tehniskā aprīkojuma un multimediju risinājumu iegādei. Projekta partneri parakstīja vienošanos par kopīgo iepirkumu organizēšanas deleģēšanu atsevišķiem partneriem saskaņā ar projekta plānu.

 

Seminārs Interreg programmas projektu komunikācijas speciālistiem Daugavpilī

 20.12.2017 
Seminārs Interreg programmas projektu komunikācijas speciālistiem Daugavpilī

19. decembrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notika komunikācijas seminārs projektiem, kas tiek īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Tajā piedalījās arī Latgales Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Gedžūne, lai mācītos īstenot veiksmīgus un prasībām atbilstošus projekta NetworkDigihubs (LLI-089) publicitātes pasākumus.

Semināra mērķi bija uzlabot projektu komunikācijas speciālistu zināšanas un prasmes komunikācijas jomā un veicināt labāku un efektīvāku projekta komunikācijas stratēģijas īstenošanu. Dalība seminārā bija ļoti vērtīga, jo atgādināja par projektu publicitātes prasībām, deva iespēju mācīties veidot pārliecinošu stāstu par projektu un sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem. Teicamus praktiskus padomus un ieteikumus deva TV un radio žurnālists, ES jautājumu eksperts Ansis Bogustovs.

 

Network-Digi-Hubs projekta vadības grupas sanāksme Preiļos

 19.12.2017 
Network-Digi-Hubs projekta vadības grupas sanāksme Preiļos

18. decembrī Network-Digi-Hubs projekta ietvaros Preiļu Galvenajā bibliotēkā pulcējās projekta vadības grupas pārstāvji, lai apspriestu īstenošanas gaitu, koncentrējoties uz otrajā posmā veicamo aprīkojuma iegādi topošajiem ģimenes digitālo aktivitāšu centriem projekta partnerbibliotēkās.

Projekta vadības grupas sanāksmē piedalījās pārstāvji no visiem projekta partneriem – Utenas A. un M. Miškinu publiskās bibliotēkas, Zarasu publiskās bibliotēkas, Latgales Centrālās bibliotēkas, Preiļu Galvenās bibliotēkas un Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācijas. Tikšanās galvenā tēma bija projektā paredzētie iepirkumi ģimenes digitālo aktivitāšu centru tehniskā aprīkojuma iegādei. Tika apspriestas iepirkumu tehniskās specifikācijas un detalizēti izplānota veicamo pirkumu gaita, noskaidrojot problēmjautājumus un vienojoties par visiem projekta partneriem pieņemamiem risinājumiem.

 

Network-Digi-Hubs projekta rīcības grupas sanāksme

 10.11.2017 
Network-Digi-Hubs projekta rīcības grupas sanāksme

9. novembrī Network-Digi-Hubs projekta Utenas A. un M. Miškinu publiskajā bibliotēkā pulcējās projekta rīcības grupas pārstāvji, lai izvērtētu projekta līdzšinējo gaitu, apspriestu otrā posma uzdevumu izpildi un pārrunātu turpmākos soļus projekta īstenošanā.

Projekta rīcības grupas sanāksmē piedalījās pārstāvji no visiem projekta partneriem – Utenas A. un M. Miškinu publiskās bibliotēkas, Zarasu publiskās bibliotēkas, Latgales Centrālās bibliotēkas, Preiļu Galvenās bibliotēkas un Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācijas. Tikšanās galvenā tēma bija ģimenes digitālo aktivitāšu centru tehniskā aprīkojuma iegāde, kas, saskaņā ar projekta plānu, tiek īstenota projekta otrajā periodā. Tādējādi drīzumā visās četrās projektā iesaistītajās bibliotēkās tiks iepirkti datori, virtuālās realitātes aprīkojums, kustību atpazīšanas iekārtas, Lego Mindstorms konstruktori, interaktīvās tāfeles un citi multimediju risinājumi.

 

Network-Digi-Hubs projekta mācību ekskursija Lietuvā

 2.10.2017 
Network-Digi-Hubs projekta mācību ekskursija Lietuvā

28.-29. septembrī Network-Digi-Hubs projekta ietvaros 40 bibliotekāri no Latgales Centrālās bibliotēkas un Preiļu Galvenās bibliotēkas devās mācību ekskursijā uz Lietuvu, lai apmeklētu Utenas A. un M. Miškinu publisko bibliotēku un Zarasu publisko bibliotēku.

Mācību ekskursijas nolūks bija turpināt virzību uz projekta pamatmērķa īstenošanu – ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveidei projektā iesaistītajās bibliotēkās. Tādēļ viesi iepazinās ar minēto Lietuvas bibliotēku un to filiāļu darba specifiku, īpašu uzmanību pievēršot darbam pie lietotāju digitālo kompetenču attīstības un vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes un popularizēšanas.

 

Network-Digi-Hubs projekta mācību ekskursija Latvijā

 30.08.2017 
Network-Digi-Hubs projekta mācību ekskursija Latvijā

29.-30. augustā Network-Digi-Hubs projekta partneri no Latvijas un Lietuvas bibliotēkām piedalījās divu dienu mācību ekskursijā pa Latgales Centrālo bibliotēku un Preiļu Galveno bibliotēku.

Mācību ekskursijas ietvaros kopskaitā 40 bibliotekāri no Utenas A. un M. Miškinu publiskās bibliotēkas un Zarasu publiskās bibliotēkas apmeklēja Latgales Centrālo bibliotēku un Preiļu Galveno bibliotēku. Gatavojoties projekta mērķa īstenošanai (ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveidei projektā iesaistītajās bibliotēkās), viesi iepazinās ar minēto Latvijas bibliotēku darba specifiku, uzkrāto novadpētnieciskā darba pieredzi, pētot un popularizējot vietējo kultūrvēsturisko mantojumu un jaunradītās vērtības, kā arī līdzšinējo pieredzi lietotāju digitālo kompetenču attīstībā un inovatīvu multimediju risinājumu izstrādē un izmantošanā.

 

Network DigiHubs projekta sanāksme Daugavpilī: ibeacon bibliotēku ceļveža izstrāde

 24.07.2017 
Network DigiHubs projekta sanāksme Daugavpilī: ibeacon bibliotēku ceļveža izstrāde

24. jūlijā Network DigiHubs projekta partneri no Latvijas un Lietuvas tikās Daugavpilī, Latgales Centrālajā bibliotēkā, lai kārtējā darba grupas sanāksmē kopā ar digitālās jomas ekspertiem apspriestu digitāla bibliotēku ceļveža izstrādi.

Sanāksmē piedalījās visi projekta partneri – pārstāvji no Utenas A. un M. Miškinu publiskās bibliotēkas, Zarasu publiskās bibliotēkas, Preiļu Galvenās bibliotēkas un Latgales Centrālās bibliotēkas. Gatavojoties projekta 2. posma uzdevumu izpildei, kopā ar digitālo risinājumu ekspertiem tika apspriesta digitāla bibliotēku ceļveža izstrāde mobilās lietotnes formā, izmantojot ibeacon sensorus.

 
«« « 1 2 3 4  » »»
@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2020