Bibliotekāriem - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Jaunumu arhīvs
Darba laiks
Kontakti
Jaunās grāmatas
Lietotāju apmācība
Bibliotekārās stundas
Jautā bibliotēkai
Iepirkumi
2019 2018 2017 Īpašumi
BibliotekāriemTuvākie notikumi
2019-03-21
plkst. 16.00 LCB pasākumu zālē literārs pasākums “Dzejas pavasara krāsas"
2019-03-28
plkst. 13.00 LCB Nozaru literatūras sektorā VID informatīvais mācību seminārs
2019-03-29
plkst. 17.30 LCB pasākumu zālē literāro diskusiju klubiņš “Lasītājs pie grāmatplaukta”
2019-04-02
plkst. 10.00 DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusā (Parādes ielā 1a) LCB konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: tradīcijas un inovācijas”
2019-04-03
plkst. 15.00 LCB Periodikas sektorā Daugavpils 9. vsk. skolēnu zīmējumu izstādes “Atveram durvis uz...” atklāšana


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Bibliotekāriem
«« « 8 9 10 11 12  » »»

Eseju, miniatūru, minimu konkurss “Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc?”

 6.11.2013 
Eseju, miniatūru, minimu konkurss “Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc?”

Nolikums

1. Konkursa rīkotājs.
Konkursu rīko Izglītības apvienība „I Fortum” .

2. Konkursa mērķis.
Konkursa mērķis ir veicināt bibliotekārus radoši izpausties, kā arī atspoguļot tematikas aktualitāti un daudzveidību.

3. Konkursa termiņš.
Darbi iesniedzami elektroniski, iesūtot tos uz e-pastu aifortum@gmail.com līdz 2013.gada 10.decembrim vai pa pastu Izglītības apvienībai „I Fortum”, Tērbatas ielā 75, Rīga, LV-1001.

4. Konkursa prasības.
4.1. Darbu apjoms – ne vairāk kā divas A4 lappuses (no 500 līdz 700 vārdi), burti: Times New Roman 12 p., atstarpe starp rindām 1,5 punkti.
4.2. Darbiem jāpievieno titullapa (tā neietilpst kopējā apjomā). Titullapā jānorāda: darba  autora vārds un uzvārds, bibliotēka, kurā strādā, kā arī darba autora adrese, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs.                                                             4.3.Viens autors drīkst iesniegt vienu radošo darbu.
4.4. Konkursā nepiedalās „I Fortum” biedri.


 5. Darbu vērtēšana.
Iesniegtos darbus vērtēs komisija, kurā ietilpst Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvis, izglītības apvienības „I Fortum” biedrs, LU pārstāvis, Latvijas Rakstnieku savienības vai Literārās Akadēmijas pārstāvis.

Radošie darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: noformējuma atbilstība nolikumam, satura atbilstība konkursa tēmai, izteiktās idejas oriģinalitāte.
Vērtēšanas komisija pieņems lēmumu 14 darba dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām – līdz 2013.gada 3.janvārim.

6. Konkursa balvas.
Labāko darbu autori saņems bezmaksas iespēju piedalīties radošajās darbnīcās savu radošo spēju attīstīšanā. Konkursa nolikums paredz arī veicināšanas un pārsteiguma balvas labākajiem eseju, miniatūru un minimu rakstītājiem.

7. Papildus informācija.
Konsultācijas par konkursu un šo nolikumu var saņemt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi aifortum@gmail.com. 

*Eseja ir mākslinieciski kritiska apcere, kurā pausta attieksme pret kādu literatūras vai mākslas parādību. Eseja var būt arī īss analītisks pārskats vai izskaidrojošs, interpretējošs pētījums par kādu vēsturisku tēmu vai problēmu.

*Miniatūra ir īsa apjoma prozas darbs (stāstiņš, ludziņa, apraksts). Tajā ieskicē kaut kādu vienu parādību, līniju vai epizodi, turklāt tam jāiznāk ļoti spēcīgi, lai iespaids lasītājā tiktu radīts jau ar pirmajiem vārdiem. Nevajadzētu būt nevienam liekam vārdam. Ar miniatūru mēģina radīt noskaņu, emocijas, izjūtas, asociācijas. Miniatūra parasti ir maza apjoma tēlojums ar pārdomu raksturu.

*Minima ir  sadzīviskas, te valda nevis doma, bet notikumi un izdoma, tajā ir kaut kas negaidīts, kāds paradokss.

 

Cienījamie nozares speciālisti!

 1.11.2013 

Piedāvājam iepazīties ar vairāku mēnešu apvienoto profesionālās informācijas jaunieguvumu sarakstu! Tajā apkopti daudzu interesantu, praktiskam darbam noderīgu izdevumu apraksti; detalizētu informāciju no sistēmas ALEPH par jūs interesējošām grāmatām iegūsiet, aktivizējot konkrētās grāmatas ierakstu.

Aicinām apskatīt šīs un citas grāmatas arī klātienē, apmeklējot profesionālās literatūras lasītavu Tērbatas ielā 75; lasītavas darba laiks:

Otrdien, ceturtdien 9 – 17,

Trešdien, piektdien 11 – 19.

http://www.lnb.lv/lv/jaunaka-profesionala-literatura-2013gada-augusts-septembris-oktobris

 

Ziņkārīgi jautājumi par naudu

 31.10.2013 
Ziņkārīgi jautājumi par naudu
Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) ir radījusi mācību animācijas filmu sākumskolām "Ziņkārīgi jautājumi par naudu". Ja plānojiet bērniem kādu pasākumu par finanšu un ekonomikas jautājumiem, materiāls var šo pasākumu padarīt daudz saturīgāku un interesantāku.
Visas versijas pieejamas:
 

„Informācijas un bibliotēku zinību pamati”

 28.10.2013 
„Informācijas un bibliotēku zinību pamati”

Sākas pieteikšanās uz profesionālās pilnveides programmu  „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Programma 240 akadēmisko stundu apjomā paredzēta  bibliotekāro pamatzināšanu apguvei. Mācības notiks laikā no 2014.gada 24.februāra līdz septembrim. Šajā laikā plānotas gan kontaktstundas, gan attālinātās mācības e-vidē. Kopā ar lektoru tiks apgūta teorija, būs nodarbības grupās un praktiskie darbi. Klātienes sesijas paredzētas: 24.-28.februārī, 31.martā-4.aprīlī, 9.-13.jūnijā, 8.-12.septembrī.

 

Konkurss par bibliotēkās lasītākajām grāmatām

 21.10.2013 
Konkurss par bibliotēkās lasītākajām grāmatām
 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra kursu grafiks 2013.gada oktobrim-decembrim

 18.10.2013 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra kursu grafiks 2013.gada oktobrim-decembrim

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde (apliecība Nr.3360300678, 2008.gada 25.jūnijs), kura LNB Mācību centrā īsteno Latvijas bibliotekāru vidējā un zemākā līmeņa profesionālo pilnveidi.

Centrs piedāvā kursus un apmācību programmas publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku dažādām mērķgrupām.

Mācības notiek Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3.stāva 304.telpā un citur Latvijā (pēc vienošanās).

LNB Mācību centrs
Tērbatas iela 75, 304.telpa (3.stāvs), Rīga, LV-1001
Tālr.: 67969129
E-pasts: macibu.centrs@lnb.lv

Darba laiks: otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 9:00-17:00

Kursu anotācijas un pieteikuma veidlapu skatīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā http://lnb.lv/lv/  - sadaļā: Pakalpojumi> Bibliotekāriem> Profesionālā pilnveide> LNB Mācību centrsKursu anotācijas un pieteikuma veidlapu skatīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā http://lnb.lv/lv/  - sadaļā: Pakalpojumi> Bibliotekāriem> Profesionālā pilnveide> LNB Mācību centrs

 

Konference bibliotēku nozares speciālistiem

 11.10.2013 

18. un 19.septembrī Balvos notika novadpētniecības konference bibliotēku nozares speciālistiem "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai".

Latvijas Bibliotēku portālā publicēti Bibliotēku konsultatīvā centra galvenās speciālistes Māras Jēkabsones raksti:

Bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai”. 1. daļa: novadpētniecības teorētiskie jautājumi http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=25291&type=0

Bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai”. 2. daļa: bibliotēku digitālās kolekcijas un to problemātika

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=25390&type=0

 Konfrences prezentācijas pieejamas:

http://www.lnb.lv/lv/biblioteku-novadpetniecibas-konferences-lokalas-kulturas-vertibas-nacionalas-identitates

Konferences fotogalerija:

http://www.biblioteka.lv/Galleries/ViewGallery.aspx?Id=20254

 

Konsultācija “Kā bibliotēkām sagatavoties eiro ieviešanai?”, LNB, 2013

 10.10.2013 

2014. gada 1. janvārī Latvija pievienosies eirozonai un kļūs par astoņpadsmito eirozonas valsti. Lai veicinātu bibliotēku darbinieku izpratni par eiro ieviešanas procesu bibliotēkās, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta (BAI) Bibliotēku konsultatīvais centrs ir sagatavojis konsultāciju “Kā bibliotēkām sagatavoties eiro ieviešanai?”, kurā skaidroti galvenie eiro ieviešanas aspekti bibliotēkās.

 
«« « 8 9 10 11 12  » »»
@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2019