Bibliotekāriem - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Jaunumu arhīvs
Darba laiks
Kontakti
Jaunās grāmatas
Lietotāju apmācība
Bibliotekārās stundas
Jautā bibliotēkai
Iepirkumi
2017 2016 Īpašumi
Bibliotekāriem
E-prasmju nedēļa 2017

Tuvākie notikumi
2017-04-01
plkst 11.00 Piekrastes bibliotēkā e-prasmju stunda “E-katalogs kā ceļvedis informācijas meklēšanā”
2017-04-01
plkst. 11.40  Piekrastes bibliotēkā jauno grāmatu apskats “Pavasara grāmatu dārzs”
2017-04-04
plkst. 16.00 LCB daiļliteratūras sektorā fotostudijas "SKATIENS" izstādes atklāšana
2017-04-07
plkst. 15.00 LCB Periodikas sektorā skolēnu zīmējumu izstādes "Grāmata" atklāšana
2017-04-18
plkst. 17.00 Ceriņu bibliotēkā novadpētniecības stunda abonementa lietotājiem “Bibliotēkas vēstures lappuses”


Aktuālais jautājums
Kā jūs vērtējat krājuma jauno izvietojumu pēc pārkārtošanas?

    LCB » Bibliotekāriem
1 2 3  » »»

Tiekamies bibliotekāru stāvā – uzmanības lokā informācijpratība

 27.03.2017 
Tiekamies bibliotekāru stāvā – uzmanības lokā informācijpratība

Trešdien, 29. martā, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notiks kārtējais cikla “Tiekamies bibliotekāru stāvā” pasākums, kura apmeklētājiem būs iespēja uzzināt jaunākās atziņas informācijpratības jomā un gūt ieskatu bibliotēku nozares speciālistu pieredzē, strādājot ar aktuālākajām informācijas darba metodēm Eiropā un pasaulē.

Viena no bibliotēku nozares speciālistu pamatprasmēm, kas mūsdienu bibliotēku vidē prasa nemitīgu mācīšanos un pilnveidi, ir informācijpratība. Nav pārspīlēts apgalvojums, ka teju ikviens bibliotekārs vēlētos – ja ne zināt visu, tad vismaz pārzināt visus iespējamos meklēšanas virzienus gan! Likumsakarīgi, ka regulāri notiek arī dažāda līmeņa, tajā skaitā starptautiska mēroga konferences un semināri par šo tēmu. 2016. gada 9.–13. oktobrī Prāgā, Čehijā, notika Eiropas informācijpratības konferences (European Conference on Information Literacy, ECIL) 5. Starptautiskā konference “Informācijpratība visaptverošā sabiedrībā” ("Information Literacy in the Inclusive Society”). ECIL ir UNESCO un Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) atbalstīta starptautiska struktūra, un tās rīkotās konferences pieder pie nozīmīgākajām Eiropā notiekošajām augsta līmeņa konferencēm informācijpratības jomā. ECIL konferencēs iespējams satikt augstas raudzes bibliotēku un informācijas darba profesionāļus – gan zinātniekus un pētniekus, gan praktiķus. Konferenču laikā tiek nodrošināta iespēja tikties ar dažādu valstu izglītotājiem, mediju speciālistiem un politikas veidotājiem, kuru darbs ir saistīts ar informācijpratību un bibliotēku lomas paaugstināšanu mācību pakalpojumu piedāvājumā.

 

Atļauta arhīva dokumentu fotografēšana zinātniskiem un personīgiem mērķiem

 24.03.2017 

Lai atvieglotu un vienkāršotu Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrāto publisko dokumentu izmantošanu, turpmāk fiziskām personām atļauts veikt tajā pieejamo publisko dokumentu fotografēšanu zinātniskiem un personīgiem mērķiem.

To paredz valdības š.g. 21.marta lēmums, ar kuru apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi""

Noteikumi paredz, ka turpmāk fiziska persona arhīva lasītavā varēs fotografēt publiskos dokumentus, kuriem nav pieejamības ierobežojumu un kuru reproducēšanu neierobežo autortiesības, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības. Fiziskai personai iegūto dokumentu atvasinājumus ir tiesības izmantot vienīgi personiskiem un zinātniskiem mērķiem.

 

Kārtējā uzņemšana profesionālās tālākizglītības programmā "Bibliotēku zinības"

 20.03.2017 
Kārtējā uzņemšana profesionālās tālākizglītības programmā

Tiek izsludināta pieteikšanās uz mācībām profesionālās tālākizglītības programmā Bibliotēku zinības” (960 stundas). Programma sagatavo konkurētspējīgus bibliotekārus profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai akadēmiskajās, speciālajās, publiskajās, izglītības iestāžu bibliotēkās un informācijas centros. Bliotekāra profesiju šajā programmā var iegūt uzreiz pēc vidējās izglītības ieguves vai pārkvalificēties, ja ir iegūta cita izglītība. Sekmīgi apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu un nokārtojot valsts kvalifikācijas eksāmenu, iegūst bibliotekāra profesionālo kvalifikāciju un saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību.

 

Latvijas bibliotēkas aicinātas pieteikties dalībai UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas”

 3.03.2017 
Latvijas bibliotēkas aicinātas pieteikties dalībai UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas”

Līdz 30. aprīlim Latvijas bibliotēkas aicinātas pieteikties dalībai UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīklā „Stāstu bibliotēkas”, kas ir iespēja pilnveidot ikdienas darbību, izceļot bibliotēkas lomu informācijas kolekcionēšanā, vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā un informācijas pieejamības nodrošināšanā.

Dalība tīklā ilgst 2 gadus, kuru laikā bibliotēkām ir iespēja gūt gan teorētisku, gan praktisku informāciju par stāstīšanas tradīcijām, to praktizēšanu, par novadpētniecību, sadarbību ar vietējo kopienu, kā arī citiem ar kultūras mantojuma saglabāšanu saistītiem jautājumiem. Pieteikuma forma pieejama šeit.

„Stāstus un stāstniecību UNESCO izceļ gan kā nemateriālā kultūras mantojuma izpausmi un stāstu kā vērtību, gan kā nozīmīgu sociālu prasmi un metodi, kas palīdz stiprināt starppaaudžu dialogu, sekmē izpratni un cieņu pret citām kultūrām un veicina sinerģiju starp dažādiem mantojuma veidiem, piešķirot pievienoto vērtību caur emocionālu naratīvu. Tīkls šo gadu laikā savedis kopā dažādu raksturu, interešu un mērķu vadītus praktiķus, konstruējot unikālu kopienu, kas iedzīvina stāstniecības tradīcijas, palīdzot saglabāt Latvijas daudzveidīgo nemateriālo kultūras mantojumu,” skaidro Evija Maļkeviča, UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja.

 

Studiju iespējas Latvijas Kultūras koledžā

 27.02.2017 
Studiju iespējas Latvijas Kultūras koledžā

Latvijas Kultūras koledžai ir tiesības pielīdzināt bibliotēku speciālistu profesionālo pieredzi pirmā līmeņa augstākās izglītības saturam, neatkarīgi no viņu iepriekšējās izglītības!

Piedāvājums bibliotēku speciālistiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 5 gadi iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību 1,5 gada laikā.

Piedāvājums bibliotēku speciālistiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību 1 gada laikā.
Pieteikšanās līdz 2.martam.

 

Desmito gadu meklēs „Gaismas nesējus“ Latvijas pagastos

 25.01.2017 
Desmito gadu meklēs „Gaismas nesējus“  Latvijas pagastos

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (Biedrība) aicina lasītājus pieteikt bibliotekārus balvai „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“.  Līdz 10. martam Biedrība gaidīs vēstules un stāstus par pagastu bibliotekāriem, kas ir pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi, entuziasma pilni savā darbā un neaizstājami savā pagastā.

Konkurss norisināsies desmito reizi. Katru gadu tiek apbalvoti četri bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales.

Konkurss “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir īpaši Latvijas mazo gaismas piļu darbiniekiem veltīts pasākums, lai novērtētu viņu darbu un veikumu savā pagastā un pievērstu visas Latvijas uzmanību pozitīviem, iedvesmojošiem notikumiem reģionus. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem bibliotekāriem.

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas uz gaisma@gaisma.lv vai LNB Atbalsta biedrībai, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.

 

Sagatavotas Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīnijas

 22.12.2016 
Sagatavotas Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīnijas

Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) izdevuma "Guidelines for Subject Access in National Bibliographies" tulkojumu latviešu valodā – "Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīnijas"(http://dom.lndb.lv/data/obj/file/332775.pdf ).

Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīniju darba grupa (Working Group on Guidelines for Subject Access by National Bibliographic Agencies) izstrādājusi vadlīnijas, pamatojoties uz IFLA Bibliogrāfijas sekcijas Nacionālās bibliogrāfijas vadlīniju darba grupas rekomendācijām "Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā: ieteikumi un jauni virzieni" (National Bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions) un tās ieinteresētību jaunajos virzienos. Šīs vadlīnijas ir kā pielikums 2009. gada vadlīnijām.

Tagad, kad daudzas valstis ir sākušas publicēt savas nacionālās bibliogrāfijas tiešsaistē, nepieciešams apsvērt jautājumu, kā integrēt lielo daudzumu nacionālo tiešsaistes resursu, kā tie būtu jākataloģizē un kā tos padarīt pieejamus, lai lietotāji varētu tos atrast.

 

Iznāk Latvijas Universitātes Bibliotēkas Jaunumi Nr.12

 16.12.2016 
Iznāk Latvijas Universitātes Bibliotēkas Jaunumi Nr.12

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka sagatavojusi Latvijas Universitātes Bibliotēkas 12. Jaunumu izdevumu, kurā var iepazīties ar Bibliotēkas jaunumiem pētnieciskajā darbā, izglītībā, aktualitātes un Bibliotēkas darbu vasaras laikā.

Šis Bibliotēkas Jaunumu numurs ļaus Jums iepazīties ar Bibliotēkas darbinieku pieredzi un paveikto konferencēs “Library. Science. Communication: the formation of the national information space =Бібліотека.Наука.Комунікація: формування національного інформаційного простору” Kijevā un neKonferencē “Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā”. Kā arī lieliska iespēja iepazīt tuvāk LU Bibliotēkas darbiniekus lasot par viņu ieteikumiem vasaras literatūrai, darbinieku mīluļiem, kā arī apgūto pedagoģiskajās apmācībās un pieredzes apmaiņā citās bibliotēkās.

Latvijas Universitātes Bibliotēkas Jaunumu 12.numuru skatīt šeit!

 
1 2 3  » »»
© Latgales Centrālā bibliotēka, 2017