⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Digitālā rokasgrāmata uzņēmumu biznesa vadībā

Digitālā rokasgrāmata uzņēmumu biznesa vadībā
09.01.2013

Cienījamie uzņēmēji un uzņēmējdarbības struktūrvienību vadītāji!

Klājā nākusi digitālā rokasgrāmata uzņēmējiem un biznesa struktūrvienību vadītājiem „Finanšu un biznesa vadība uzņēmumā”. Rokasgrāmatai ir pievienoti vairāk nekā 100 dokumentu paraugu Microsoft® Excel un Word formātā, kas apkopoti BIZNESA VADĪBAS SISTĒMĀ. Pievienotie dokumenti ļaus uzņēmuma vadītājiem pielāgoties svārstībām ekonomikā, apgūstot praktiskas metodes naudas plūsmas un peļņas palielināšanai, pilnveidojot uzņēmuma ražīgumu, efektivitāti un kompetenci finanšu jautājumos.

Digitālā izdevuma autori ir konsultāciju uzņēmuma CEPRO BALTIC speciālisti ar apjomīgu pieredzi biznesa vadības jomā, kas piedāvā risinājumus stratēģijas attīstībā dažādu nozaru uzņēmumiem. 

Jūs varat iepazīties ar digitālas rokasgrāmatas pievienoto dokumentu paraugu saturu internetā, noklikšķinot uz http://rokasgramata.lv/gramatas/?product_id=124

Galvenie lasītāja ieguvumi:

  • BIZNESA VADĪBAS SISTĒMA ir savstarpēji saistītu Microsoft® Excel darba lapu kopums, kas pievienots vienai centralizētas datu ievades darba lapai. To ir viegli pārvaldīt – atliek vienu reizi ievadīt datus, un tā automātiski savstarpēji aizpilda vairākus desmitus darba lapu, radot daudzus biznesa analīzes pārskatus.
  • Grāmata, dokumentu paraugi un BIZNESA VADĪBAS SISTĒMA ir kā instrumentu komplekts uzņēmuma īpašniekam vai vadītājam. Grāmatā aplūkotos instrumentus lasītājs varēs nekavējoties izmantot savā uzņēmumā.
  • Grāmata un dokumentu paraugi veidoti pēc tā paša principa, kā biznesa konsultanti veic biznesa izpēti un piedāvā risinājumus atklātajām problēmām. Īsāk sakot, lasītājs būs personīgais konsultants pats sev.
  • Dokumentu paraugi sadala BIZNESA VADĪBAS SISTĒMU viegli pārskatāmās darba lapās un katru no tām apraksta atsevišķi tā, lai pēc grāmatas apgūšanas lasītājs varētu saprast un lietot visu sistēmu kopumā. BIZNESA VADĪBAS SISTĒMA ļaus izveidot biznesa attīstības scenāriju (t.s. „What-If”) analīzi reālā laikā, modelējot dažādu lēmumu ietekmi uz biznesa naudas plūsmu un peļņu.
  • Pēc grāmatas izlasīšanas lasītāja rīcībā būs vislabākie rīki un paņēmieni, kas tiek izmantoti starptautiskā komercdarbībā. Būtībā lasītājs varēs izmantot grāmatu un pievienotos dokumentus, lai dibinātu savu konsultāciju firmu.

Digitālās rokasgrāmatas “Finanšu un biznesa vadība uzņēmumā” cena internetā – Ls 32,89

Aicinām veikt pasūtījumu, zvanot pa tālruni + 371 22036425 vai rakstot e-pastu: rokasgramata@rokasgramata.lv