⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpilī noslēgusies lasītveicināšanas programmas “Grāmatu starts” pirmā kārta

Daugavpilī noslēgusies lasītveicināšanas programmas “Grāmatu starts” pirmā kārta
20.11.2018

Novembra sākumā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs noslēdzās lasītveicināšanas programmas “Grāmatu starts” pirmā kārta. Ģimenes, kurās aug trīsgadīgi bērni, piedalījās īpaši veidotā nodarbību ciklā, kas tika īstenots nolūkā veicināt lasītprasmi, iedibināt un stiprināt kopīgas lasīšanas tradīciju, kā arī veidot ģimeņu saikni ar bibliotēku. Programmas pirmajā posmā piedalījās 44 bērni un viņu vecāki.

Programmas “Grāmatu starts” ietvaros Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs tika aizvadītas trīs rotaļnodarbības. To laikā mazuļi un viņu vecāki atraktīvā veidā iepazinās ar bibliotēku un tajā pieejamo grāmatu krājumu, aplūkoja bilžu grāmatas, klausījās skaļā priekšā lasīšanā, gāja rotaļās un iesaistījās radošās aktivitātēs. Bērniem bija iespēja pašrocīgi izpētīt mazajiem lasītājiem paredzēto grāmatu klāstu un izvēlēties sev tīkamāko, ko paņemt līdzi uz mājām. Savukārt vecāku interesi saistīja bibliotēkā pieejamās grāmatas par bērnu attīstību un audzināšanu.

Programmas izskaņā katrs mazais dalībnieks dāvanā saņēma “Grāmatu starta” komplektiņu – pūčulēna formā veidotu mugursomu un mīļlietiņu, lasāmgrāmatu un noderīgu uzziņas materiālu vecākiem, kas palīdzēs turpināt kopīgu lasīšanu arī mājās.

Lai gūtu atgriezenisko saiti par programmas “Grāmatu starts” norisi pilsētā, vecāku vidū tika veikta viedokļu aptauja. Anketēšanas rezultāti liecina, ka programmas novērtējums ir pārliecinoši pozitīvs. Vairums ģimeņu atzīst, ka ar prieku piedalījušies nodarbībās un turpinās apmeklēt bibliotēku arī turpmāk. Gandrīz visi vecāki piekrīt, ka trīs gadi ir piemērots vecums lasītveicināšanas aktivitāšu uzsākšanai, lai gan daži dotu priekšroku vēl nedaudz nogaidīt. Pēc nodarbībām vecāki ir pamanījuši bērna vēlmi apmeklēt bibliotēku, kā arī novērojuši lielāku interesi par grāmatām un lasīšanu. Bērni labprāt stāstījuši tuviniekiem par nodarbībās gūtajiem iespaidiem. Iegūtās atsauksmes ļauj secināt, ka programmas izvirzītais mērķis – sekmēt lasītprieku un stiprināt ģimenes lasīšanas tradīciju – ir veiksmīgi sasniegts.

Arī bibliotekāri pauž patiesu gandarījumu par programmas norisi un rezultātiem. Ir izdevies uzrunāt mazo dalībnieku vecākus un parādīt, ka kopīga lasīšana var būt lieliska nodarbe saturīgai laika pavadīšanai ģimenē. Programma ļāvusi smelties vērtīgu pieredzi darbā ar pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem, tomēr visvairāk iepriecina tas, ka mazuļi ieguvuši sev jaunu, uzticamu draugu mūža garumā – grāmatu.

Bibliotēkas pateicas ģimenēm par atsaucību un iesaistīšanos un rosina izmantot bibliotēkas sniegtās iespējas arī turpmāk. 2019. gada pavasarī Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs norisināsies programmas “Grāmatu starts” otrais posms, tādēļ vecāki, kuri nepaspēja pieteikties pirmajai kārtai, tiek aicināti sekot līdzi informācijai bibliotēkas mājaslapā www.lcb.lv un Facebook kontos. Uz tikšanos pavasarī!

Informāciju sagatavoja:
LCB sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana Konopecka
65476345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv