Andrejs Švirksts

Andrejs Švirksts Pašvaldības darbinieks, Daugavpils pilsētas vadītājs

Dzīves gadi

1897 – 1955

Biogrāfija

Dzimis Daugavpils apriņķa Jersikas pagasta Šlosbergu mājās. 1915. gadā beidzis Līvenhofas (Līvāni) pilsētas skolu. Pēc skolas beigšanas strādājis dzelzceļa dienestā. 1917. gadā bijis viens no Latviešu strēlnieku Latgales pulka organizētājiem. 1919. gadā beidzis skolotāju kursus un strādājis par skolotāju Līvenhofas pagasta skolās.
Kopš 1920. gada Andrejs Švirksts strādāja Daugavpils apriņķa valdē, bet 1938.-1940. gadā kļuva par Daugavpils pilsētas valdes priekšsēdētāju. Pa šiem diviem gadiem pilsētas saimnieciskajā un kultūras dzīvē tika paveikts daudz: pabeigta Vienības nama – pirmās modernās daudzfunkcionālās ēkas Baltijā – celtniecība, uzbūvēta jauna svētku estrāde Stropu mežā, paplašinātas ielas, atvērta Valsts vēstures muzeja Daugavpils nodaļa. A. Švirksts aktīvi darbojies Latviešu veco strēlnieku biedrībā, Latvijas Sarkanā Krusta organizācijā, Latvijas Bērnu palīdzības savienības Daugavpils nodaļā, Veselības veicināšanas biedrības Daugavpils nodaļā, Daugavpils ugunsdzēsēju biedrībā u.c. Bijis arī Daugavpils Latviešu biedrības priekšsēdētājs.
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, Lāčplēša Kara ordeni un Viestura ordeni.
A. Švirksts bija 1940. gada Latgales dziesmu svētku organizācijas komitejas priekšsēdētājs. Šie krāšņie Latgales dziesmu svētki notika 16. jūnijā, kļūstot par sāpīgu epilogu gan Latvijas valstij, gan arī Andreja Švirksta Latgalei veltītajam darba mūžam, jo jau nākamajā dienā gar Stropu estrādi Daugavpilī ienāca padomju tanki.
1941. gada 14. jūnijā A. Švirksts tika arestēts un izsūtīts uz Sibīriju. 1941. gada 17. novembrī Vjatlagā viņam piesprieda nāves sodu nošaujot, taču 1942. gadā to aizvietoja uz 10 gadiem ieslodzījumā. Pēc soda izciešanas viņam bija liegts atgriezties Latvijā. A. Švirksts miris 1955. gada 3. oktobrī Gorkijas apgabala Kstovas rajona Počinku ciemā. Apbedīts svešumā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

1940. gada Latgales Dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdētājs.

Izmantotie avoti

Iezīmēti Daugavpilī : ievērojamākās personības Daugavpils vēsturē / teksts: Anna Rancāne ; teksta red.: Sandra Meškova ; tulk.: Tatjana Dubrovska ; Daugavpils pilsētas dome. - Daugavpils : [B.i.], 2010. – 56.-59. lpp. : il.

Citi resursi

Literatūras saraksts par Andreja Švirksta darbību LCB e-katalogā