Valters Kaminskis

Valters Kaminskis Komponists

Dzīves gadi

1929 -1997

Biogrāfija

Dzimis 1929. gada 17. novembrī Cēsīs kalpotāju ģimenē. No 1945. gada mācījies Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā kordiriģentu klasē, pēc tam kompozīcijas un teorijas nodaļā, un jau pēc trīs kursu beigšanas iestājās Latvijas Valsts konservatorijā, kļūstot par profesora Ādolfa Skultes kompozīcijas klases studentu. Vēl studiju laikā, 1953. gadā, V. Kaminskis iestājas Komponistu savienībā, kur vēlāk strādājis arī kā jauno autoru konsultants. 50. un 60. gados V. Kaminskis daudz uzstājas ar autorkoncertiem. Mūziķis bija mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs Cēsu mūzikas vidusskolā (1965–1967) un LVK. No 1994.–1997. gadam bijis Cēsu rajona padomes deputāts.

Komponējis vairākus baletus, muzikālu komēdiju, nelielo formu simfoniskos darbus, ap desmit kantātes un oratorijas, solodziesmas, a cappella kordziesmas, kā arī vieglā žanra dziesmas.
V. Kaminska kora izteiksmes būtisks pamats ir epika ar tai piemītošo vēstošo melodisko deklamāciju. Episka zemstrāva bieži piemīt pat viņa lirikai. Arī kora faktūrai bieži ir tēlojošs vai dialoģizējošs raksturs. V. Kaminskis ir strādājis arī tautas mūzikas apdares žanrā koriem. Lineāra balsvedība un politonalitāte viņa 50. gadu apdarēs tika uztverta kā novatorisks solis toreizējā šā žanra attīstībā Latvijā.
Debitēdams līdz ar iekšpolitiskā "atkušņa" iestāšanos, akcentēja konkrētu žanrisku iztēli, programmatismu, neiecietību pret sava laika tradicionālismu mūzikā. Viņam tipiskā vīrišķīgi vērienīgā izteiksme vokālsimfoniskajos un vīru kora darbos, kā arī  tematiski konkrētā lirika a cappella kordziesmās jūtami atsvaidzināja 50. gadu diezgan vienveidīgo, emocionāli pieticīgo caurmēra vokālmūzikas toni. 60. gadu jaunradē stila ziņā atkāpies arī tradicionāla sentimentālisma virzienā.
Miris 1997. gada 15. jūnijā Cēsīs, apbedīts Cēsu meža kapos.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Latgales Dziesmu svētkos 1990. un 2015. gadā izpildīta viņa kora dziesma “Mūžu mūžos būs dziesma” un 2010. gadā – dziesma “Ezerzeme”.

Izmantotie avoti

Silabriedis, Orests. Ļoti dažāds cilvēks: 17.novembrī atcerējāmies Valteru Kaminski 80.dzimšanas dienā / Orests Silabriedis // Mūzikas Saule. – Nr.6 (2009), 20.-21.lpp.
www.lmic.lv

Citi resursi

Literatūras saraksts par Valtera Kaminska darbību LCB e-katalogā
Valtera Kaminska darbu saraksts LCB e-katalogā