Kārlis Baumanis

Kārlis Baumanis Komponists, pedagogs, publicists, sabiedrisks darbinieks

Dzīves gadi

1835 - 1905

Biogrāfija

Baumaņu Kārlis ir dzimis 1835. gada 11. maijā Valmieras apriņķa Viļķenes Indriķu pusmuižā, tagad Limbažu novada Viļķenes pagastā. Mācījās Limbažu draudzesskolā (1846 – 1848), pilsētas vācu elementārskolā (1848 – 1850), Limbažu apriņķa skolā (1850 – 1852). Pēc draudzes skolas absolvēšanas mācījās Cimzes skolotāju seminārā Valkā, kur apguva vispārizglītojošos priekšmetus, speciālo pedagoģiju, svešvalodas, kora dziedāšanu, ērģeļu un vijoles spēli (1853 – 1856).
1858. gadā Kārlis Baumanis devās uz Pēterburgu, kur ieguva mājskolotāja diplomu un strādāja Svētās Annas skolā (1858 – 1859). 1860. gadā Baumaņu Kārlis ieguva ģimnāzijas skolotāja tiesības.  1865. gadā uzsāka privātas klavierspēles studijas pie konservatorijas profesora F. Černija, apguva mūzikas teoriju pie V. Tomasa, kā arī kompozīciju pie čehu diriģenta un komponista V. Hlavāča.
1860./70. gadu mijā radās Baumaņu Kārļa pirmās tautasdziesmu apdares (kopskaitā ap 50), kā arī oriģināldziesmas koriem. Baumaņu Kārlis komponējis ar Ausekļa, Andreja Pumpura, Friča Brīvzemnieka un Jāņa Ruģēna tekstiem, kā arī izmantojis savus tekstus.  Jau Pirmajos vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos tika izpildītas trīs viņa komponētās dziesmas “Tēvijas dziesma”, “Daugavas zvejnieku dziesma”, "Dievs, svētī Latviju".
Baumaņu Kārļa kompozīcijas iznāca viņa paša finansētos izdevumos: kora un solo dziesmu krājums trīs burtnīcās “Austra”(1874), vīru kora dziesmu krājums “Līgo” (1. daļa, 1874), četru kordziesmu burtnīca Ata Kronvalda piemiņai Mortuos plango (1875). Nepublicēts palika kopā ar Ausekli darinātais vokālo ansambļu krājums “Dziesmu vītols” trīs burtnīcās (1877) un krājuma “Līgo” otrā daļa.
1881. gadā par aktīvu līdzdalību jaunlatviešu kustībā un Pirmo un Otro dziesmu svētku organizēšanā, atbrīvots no skolotāja darba.  1882. gadā Baumaņu Kārlis pārcēlās uz dzīvi Limbažos, aktīvi darbojās Limbažu kultūras dzīvē. Viņa redakcijā tika izdots “Īstais Baltijas kalendārs”, kur Baumaņu Kārlis publicējis arī savus sacerējumus.
1878. gadā par panākumiem pedagoģiskajā darbā apbalvots ar Sv. Staņislava ordeni.
Baumaņu Kārlis mirst 1905. gada 10. janvārī, apglabāts Limbažu kapsētā.

 

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Skaņdarbs “Dievs, svētī Latviju” tika izpildīts 1940. gada, 1990. gada, 2005. gada, 2010. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī. 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos tika izpildīts skaņdarbs “Latviski lai atskan dziesma” ar Lapas Mārtiņa vārdiem.

Izmantotie avoti

Nacionālā enciklopēdija
Literatura.lv

Citi resursi

Literatūras saraksts par Kārļa Baumaņa darbību LCB e-katalogā
Kārļa Baumaņa darbu saraksts LCB e-katalogā