Antoņina Mežinska (dzim. Pukste)

Antoņina Mežinska (dzim. Pukste) Kordiriģente, mūzikas pedagoģe

Dzīves gadi

1923-2013

Biogrāfija

Antoņina Mežinska dzimusi 1923. gada 13. septembrī Rēzeknes apriņķa Ozolmuižas pagasta Ratnieku ciemā zemnieku ģimenē. Tēvs Staņislavs (1884-1969), amatnieks; māte Antoniņa (1886-1969), dziedājusi Ozolmuižas baznīcas korī. Brālis Staņislavs (1910-1972) bijis lauku kapelas mūziķis. Bērnību un pirmos skolas gadus pavadījusi muzikālā vidē, vecāki bijuši dziesmu mīļotāji, tika piekopta mājas muzicēšana. (1931-1938) mācījusies Ozolnieku pamatskolā, pēc tās beigšanas iestājusies Rēzeknes Skolotāju institūtā. 1944. gadā kā eksterne absolvējusi Rēzeknes 1. vidusskolu, turpat strādājusi par dziedāšanas un sākumklašu skolotāju. 1946. gadā sākusi mācības atjaunotās Rēzeknes Mūzikas vidusskolas Kordiriģentu nodaļā, apguvusi diriģenta profesijas pamatus pie pedagoga Klementa Mediņa. 1949. gadā iestājusies Latvijas Valsts konservatorijā, mācījusies diriģēšanu vec. pedagoga Mendeļa Baša klasē, mūzikas teorijas priekšmetus pie Jāņa Līcīša un citiem izciliem teorētiķiem. Konservatorijas studiju laikā praktizējusies diriģentes un mūzikas skolotājas darbā, 1950. gadā bijusi Varakļānu rajona dziesmu svētku virsdiriģente. Pēc LVK absolvēšanas 1954. gadā atgriezusies dzimtajā pusē Latgalē, sākusi kora diriģēšanas pedagoģes darbu Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. Viņas audzēkņu vidū daudzi Latgalē un citur pazīstami nākamie diriģenti, mūzikas pedagogi: Jānis Garančs, Emīlija Slišāne, Aija Kukule, Jānis Teilāns, Antoniņa Milaševiča, Rolands Ankipāns u. c. Kā izcila diriģente izveidojusi un ilgus gadus ar panākumiem vadījusi trīs labākos Latgales korus, kuru darbība guvusi plašu klausītāju un vērtētāju atzinību. Rēzeknes Tirdzniecības pārvaldes sieviešu koris "Ieviņa" (1964-1991) izaudzis par mākslinieciski pilnvērtīgu kolektīvu, 1972. gadā ieguvis Tautas kora nosaukumu, ierindojies godalgotajās vietās visās šā laika Vispārējo latviešu dziesmu svētku koru konkursu fināla skatēs: 1970. gadā — 3. vieta, 1973. gadā — 1. vieta, 1977. gadā un 1980. gadā — 3. vieta. Veikusi nozīmīgu latgaliešu kora kultūras propagandas darbu ar aktīvu un plaši izvērstu "Ieviņas" koncertdarbību Latvijā un ārzemēs: Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā, Maskavā, Pēterburgā un Vācijā. Varakļānu kultūras nama sieviešu koris "Dzelvērte" (1976-1985) dziesmu svētku kopdziedāšanā, kā arī daudzajos koncertos devis gandarījuma izjūtu kā dziedātājām, tā arī pašai diriģentei. Preiļu rajona skolotāju jauktā kora vadību (1976-1986) uzņēmusies reizē ar gatavošanos XVII Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem 1977. gada un Preiļu rajona virsdiriģentes pienākumiem. Draudzīgā sadarbībā ar bijušo Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkni diriģentu Jāni Teilānu izvērsusi aktīvu kora koncertdarbību, katru vasaru veicot ekskursijas-koncertturnejas Latvijā un aiz tās robežām: Lietuvā, Gruzijā, Pēterburgā, Ukrainā, Melnās jūras piekrastē. 1960. gadā nodibinājusi sieviešu vokālo kvartetu "Latgale", ātri iemantojusi popularitāti un atzinību, republikas vokālo ansambļu skatē 1968. gadā izcīnījusi 1. vietu. 1970. gadā ansamblis "Latgale" skaitliski dubultojies (8 dziedātājas), piedalījies latviešu kultūras svētkos Moldovā, sniedzis koncertus Bulgārijā. Kā viena no aktīvākajām Latgales profesionālo kordiriģentu saimes pārstāvēm savu talantu un enerģiju veltījusi mūža darbam — Latgales koru kultūras izaugsmei un jaunās diriģentu paaudzes izglītošanai. Apbalvojums: Latvijas Nopelniem bagātā mākslas darbiniece 1970. gadā. Rēzeknes Goda pilsone. Mirusi 2013. gadā 13. oktobrī. Apbedīta Ozolmuižas kapsētā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 1990. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģente.

Izmantotie avoti

 Mežinska Antoņina // Latgales kultūras darbinieki 2.- Rīga: Jumava, 2008.- 78. – 80. lpp.
www.rezeknesbiblioteka.lv

Citi resursi

Literatūras saraksts par Antoņinas Mežinskas darbību LCB e-katalogā