Imants Zemzaris

Imants Zemzaris Komponists

Dzīves gadi

1951

Biogrāfija

Imants Zemzaris dzimis 1951. gada 14. aprīlī Rīgā, mākslinieku ģimenē. Mācījies Emīla Dārziņa mūzikas skolas (EDMS) mūzikas teorijas nodaļā (1958–1969). Studējis Latvijas Valts konservatorijā (LVK) kompozīciju Ādolfa Skultes klasē (1969–1974), iegūstot komponista un mūzikas priekšmetu pasniedzēja kvalifikāciju. No 1985. līdz 1988. gadam studējis LVK asistentūrā, Pētera Plakida kompozīcijas klasē.
Pievērsies pedagoga darbībai, strādājot par teorētisko priekšmetu pasniedzēju Rīgas 3. bērnu mūzikas skolā (1972–1976) un no 1976. gada  – EDMS mūzikas teorijas nodaļā. Kopš 2008. gada Zemzaris ir mūzikas pedagogs arī Siguldas Mūzikas un mākslas skolā.
Kopš 1975. gada Imants Zemzaris ir Latvijas Komponistu savienības biedrs, darbojies tās valdē.
Daiļrades sākumā Zemzaris sacer klavierdarbus, kuriem raksturīga saikne ar rokmūziku, liriski psiholoģiska izteiksme, rotaļīgas faktūras spēles: skerco divām klavierēm Antikvārs (1973), Varšavas triptihs (1973), diptihs Play time (1974), Faktūras (1975). Jau skolas laikā, sešdesmitajos gados, kad komponists mācās Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas Teorijas un kompozīcijas klasē,  top pirmās  apbrīnojama viegluma pilnās kompozīcijas –  piemēram, trio flautai, čellam un klavierēm  Sonata da camera. Kopumā komponists sarakstījis septiņus darbus orķestrim, daudz kameransambļu, klavierdarbu, kora un solodziesmu, mūziku animācijas filmām un teātrim. Savā mūzikā autors balstās brīvu poētisku asociāciju un zemtekstu apspēlē, smalkā žanriskumā, polistilistiskā brīvībā un izteiksmes delikātumā. Imants Zemzaris ir spilgtākais postmodernists latviešu mūzikā. Ar patiesu ieinteresētību latviešu mūzikas veicināšanā Imants Zemzaris organizējis kamermūzikas koncertciklus un koncertus; viņš arī pats piedalās koncertos kā pianists un smalkjūtīgi kaismīgs komentētājs.
Kopš 20. gadsimta 80. gadiem Imants Zemzaris aktīvi iesaistījies mūzikas kritiķa un esejista darbībā Latvijas presē, kur publicēti vairāki simti viņa rakstu, bijis laikraksta "Literatūra un Māksla" mūzikas nodaļas redaktors (1988–1994).

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Imanta Zemzara dziesma “Vairogi” izpildīta 2005. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

www.lmic.lv
www.letonika.lv

Citi resursi

Literatūras saraksts par Imanta Zemzara darbību LCB e-katalogā
Imanta Zemzara darbu saraksts LCB e-katalogā