Ilze Arne

Ilze Arne Komponiste, pianiste, pedagoģe

Dzīves gadi

1953

Biogrāfija

Dzimusi 1953.gada 19. augustā Rīgā. Komponiste ir jēkabpiliete.
Ilze Arne skolas gaitas uzsāka Jēkabpils 1.vidusskolā. Paralēli mācībām skolā - mācības Jēkabpils bērnu mūzikas skolā. Ar otro mācību gadu Ilze uzsāka mācības Rīgā Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā skolotājas Hannas Maijas klavieru klasē. Pie Paula Dambja apguva kompozīcijas pamatus.
1972.gadā Ilze iestājās docenta Valentīna Utkina kompozīcijas klasē Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijā, kur turpināja strādāt arī pēc beigšanas. Sekoja pacietīgs darbs, vadot kora aranžēšanas un improvizācijas studiju kursus. Kopš 1978. gada viņa ir arī koncertmeistare J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Viņa ir arī prasmīga pianiste. Kā koncertmeistare regulāri piedalās Mūzikas pedagoģijas nodaļas rīkotajos diplomeksāmenos – koncertos, kā arī Rīgas un Latvijas rajonu skolu koru skatēs un spēlē savos autorkoncertos. Ilze Arne atzīst: “Es varu būt laimīga, ka mans maizes darbs nav slogs. Tas man devis iespēju sevi pilnveidot. Esmu gandarīta, ka kontakti ar maniem studentiem saglabājas arī vēlāk, kad viņi turpina strādāt patstāvīgi.
Ilze Arne ir viena no pazīstamākajām latviešu komponistēm. Viņa skaidri zina, ko grib: “Man patīk kontrasti, tāpēc komponēju gan lielus, nopietnus garīgās mūzikas skaņdarbus, gan miniatūras bērniem. Patīk dinamiskums, ritmiskums, vienkāršība un lakonisms. Nekad neesmu baidījusies melodiskuma - mūzikas dvēseles. Vajag ļaut cilvēkiem padziedāt, it īpaši Dziesmu svētkos!” Par galveno radošo ieguldījumu komponiste uzskata savu kora dziesmu klāstu, starp kurām izceļas dziesmas ar Andreja Eglīša vārdiem.
I. Arne ar labiem panākumiem piedalās republikas un starptautiskajos kora dziesmu konkursos. Komponistei prieks par uzvarām aizklātos konkursos, kur autora vārdu uzzina tikai apbalvošanas brīdī. 1992. gadā konkursā, kas veltīts Jāņa Cimzes 180. dzimšanas dienai, 60 dziesmu konkurencē 2. pakāpes stipendiju ieguva Ilzes Arnes dziesma “Svešumā klīstot”. 1. pakāpes stipendijas piešķīra 3 dziesmām - “Ai, Vidzeme!”, “Taisām tiltu pār Daugavu” un “Jāņu laiks”. Liels bija visu klātesošo pārsteigums, uzzinot, ka visu šo dziesmu autore ir komponiste Ilze Arne. Trīs pirmās vietas un viena otrā! Arī publikas un kora balvas saņēma Ilze Arne. 1993.gada Dziesmu svētku skaņdarbu konkursā par labāko atzina viņas “Zem viena Jāņu vainaga“ ar A. Eglīša vārdiem.
2002.gadā Ilzes Arnes dziesma “Hand holds hand” (Roka roku rokā tur) ar Andreja Eglīša vārdiem uzvarēja IV Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu svētkiem veltītajā starptautiskajā kora dziesmu konkursā un spoži tika atskaņota 8 valstu reprezentācijas koru koncertā Klaipēdā. Pēc šīs dziesmas uzvaras muzikoloģe Ligita Ašme raksta: “Ciešā saskarsme ar dzīvo muzicēšanas procesu veidojusi Ilzes Arnes teicamo izpratni par kora rakstības specifiku - viņa zina visādus “knifus”, pat kora dziedātāju domāšanas veidu un citas nianses. Tas palīdz viņai labāk realizēt savas radošās ieceres. Iegūtās balvas konkursos nav dzīves nejaušība, bet Ilzes talants un rūpīga darba rezultāts.
Instrumentālajā mūzikā Ilze Arne ir māksliniece filosofe. Komponistes darbiem piemīt arī liela tēlainība. Darbu klāstā koncerti – altam, klavierēm, alta saksofonam ar orķestri, koncertu BACH sitamiem instrumentiem un klavierēm ar kamerorķestri. Skaņdarbu kokļu ansamblim ar simfonisko orķestri “Senās Rīgas intermēdijas”, kas savu pirmatskaņojumu piedzīvoja Rīgā XV starptautiskajā mūzikas skolu festivālā 2002. gada martā, atskaņoja arī Viļņā un Helsinkos.
Autores spalvai pieder arī mūzika televīzijas filmai “Aktrise Ragārēs” un daudzi citi pazīstami skaņdarbi korim, orķestrim, solistiem.
Ilze ar prieku brauc uz lauku skolām, kur bērni netiek uz mākslinieku koncertiem Rīgā, bet viņiem gribas satikties ar to dziesmu rakstītājiem, ko paši izpilda ar prieku. Kopš 1990.gada I.Arne sadarbojas ar Jēkabpils rajona skolu kultūrizglītības darba koordinatori Baibu Tonni. Rezultātā divdesmit trijās Jēkabpils rajona skolās notikuši autorkoncerti ar komponistes piedalīšanos. Dziesmas “Daugavas krastā” (A.Ritmaņa vārdi) pirmatskaņojums bija 1993.gadā Dignājas pamatskolā. Dziesmu “Vienam tēvam deviņi dēli” pirmo reizi izpildīja Salas vidusskolas koris I.Arnes autorkoncertā Jēkabpilī, kas bija arī VII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts. Komponistes skanīgās dziesmas izpilda ne vien kori un ansambļi, bet arī topošie solisti - Baiba Berķe, Diāna Krēgere, Dagmāra Čakstiņa, Kristīne Siņicina, Ingūna Skrimle, Oskars Dzenis, Lita Ļebedeva. Šie koncerti ir ierakstīti Latvijas Radio Bērnu muzikālo raidījumu redaktores Beatrises Bīrones vadībā un atskaņoti raidījumos.
Komponistes I.Arnes dziesmas regulāri atskaņo Latvijas Mūzikas akadēmijas sieviešu koris diriģenta prof. Arvīda Platpera vadībā, Toronto latviešu kamerkoris “Dzirksts” (Kanāda) Vizmas Maksiņas vadībā, Tukuma vidusskolas meiteņu koris “VIVA”, diriģente Rasma Valdmane, Rīgas kamerkoris “AVE SOL”, diriģents Uldis Kokars, kamerkoris “Muklājs”, diriģente Sandra Šmate un citi kori. Rīgas Jāzepa Mediņa mūzikas koledžas simfoniskais orķestris diriģenta Leona Amoliņa vadībā pirmo reizi atskaņoja koncertu “Atvadas no Parīzes”. 
Viņas dziesmas ir skanējušas ne vien Latvijā, bet arī Kanādā (autorkoncerts Toronto), Vācijā, ASV, Anglijā, Itālijā, Vatikānā. XX Latvijas Dziesmu svētkos bija iekļauta I. Arnes dziesma “Zem viena Jāņu vainaga”, dziesma ar Andreja Eglīša vārdiem ”Turiet savu zemi ciet” ir skanējusi gan X Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā, gan ASV. I.Arnes autorkoncerti notikuši arī Rīgā, Ventspilī u.c. vietās Latvijā.
Ilze Arne pazīstama arī kā augsti profesionāla pianiste un koncertmeistare. Viņa pārvalda arī ērģeļu un klavesīna spēli. Viņas spēlei raksturīgs orķestrāls skanējums, perfekta stila un formas izjūta, tādēļ Ilzi Arni aicina uz sadarbību daudzi kolektīvi Latvijā un ārzemēs. Ilze saka: “Esmu laimīga, jo visi mani darbi ir atskaņoti un publikā raduši atsaucību. Apkārt ir kolosāli cilvēki, uz kuriem varu paļauties. Es jūtu, ka šis ir mans laiks, un tas maksimāli jāizmanto!

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Dziesma izpildīta 2010.g. Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

www.lmic.lv

Citi resursi

Literatūras saraksts par Ilzes Arnes darbību LCB e-katalogā
Ilzes Arnes darbu saraksts LCB e-katalogā