Ernests Vīgners

Ernests Vīgners Komponists, diriģents, pedagogs

Dzīves gadi

1850 – 1933

Biogrāfija

Ernests Vīgners dzimis Kuldīgas apriņķa Kalna muižas „Liekmaņos” 1850. gada 19. janvārī.
Mācījies Graudupes pagasta skolā, tad – Irlavas skolotāju seminārā (1865 - 1867), spēlējis vijoli, klarneti, ērģeles. Kā orķestra pirmais vijolnieks piedalījies Kurzemes dziesmu svētkos Dobelē (1870). Studējis Maskavas konservatorijā obojas spēli, apguvis harmoniju pie Pētera Čaikovska, mācījies arī klavierspēli, kora dziedāšanu, diriģēšanas pamatus (1873 - 1879); vēlāk kā brīvklausītājs iestājies Ludviga Bētiņa vadītajā Maskavas konservatorijas ērģeļklasē (1896 -1899).
Strādājis par tautskolotāju Vandzenē, Skrundā, Snēpelē (1868 -1873). Atsaukdamies Turaidas skolotāju konferencē (1869) izteiktajam Kronvaldu Ata aicinājumam, aktīvi iesaistījies folkloras vākšanas darbā; izdevis četrbalsīgi harmonizētu dziesmu krājumu „Latvija” vīru korim (I burtnīca – 1871, II burtnīca – 1874). Maskavas periodā (1873 - 1885 un 1896 - 1920) bijis dažādu amatierkoru un orķestru diriģents, mūzikas skolotājs ģimnāzijā, dažādos kursos un skolā, paša dibinātajā bērnudārzā (1912) un Fonoloģijas institūtā (1918), kur izkopis savu muzikālās dzirdes attīstības sistēmu – tā saukto fonoloģijas metodi. Rīgā (1886 - 1893; 1920 - 1933) un Liepājā (1893 - 1896) strādājis par skolotāju, koru diriģentu.
Bijis RLB Mūzikas komisijas dibināšanas iniciators (1888). Organizējis vasaras kursus dziedāšanas skolotājiem; sarakstījis grāmatu „Sagatavošanas kurss kora dziedāšanā” (I - 1888, II - 1892, III - 1900).
Dibinājis (1920) un līdz mūža beigām vadījis Rīgas Fonoloģijas institūtu.
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ( 1926)

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī - 1940. gadā dziesmas apdarē “Kā Daugava vaida”, 2010. gadā un 2015. gadā tautasdziesmas apdarē “Strauja, strauja upe tecēj”.

Izmantotie avoti

Vīgners Ernests // Grauzdiņa I. Izredzētie: Latvijas Lielā kora virsdiriģenti.- Rīga: Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs”, 2008.-  31.-34.lpp.

Citi resursi

Literatūras saraksts par Ernesta Vīgnera darbību LCB e-katalogā

Ernesta Vīgnera darbu saraksts LCB e-katalogā