Alfrēds Sprincis

Alfrēds Sprincis Diriģents

Dzīves gadi

1906 - 2002

Biogrāfija

Alfrēds Sprincis dzimis 1906. gada 17. decembrī Madonas apriņķa Kraukļu pagasta Lejas Keirānos vidēji pārtikušā zemnieku ģimenē. Mācījies Cesvaines draudzes skolā (1913-1920), pēc tās beigšanas turpinājis mācības Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā (1921-1924). Tur arī apguvis trompetes spēli pie skolotāja Freidenfelda, spēlējis skolēnu pūtēju orķestrī, dziedājis diriģenta un komponista Jāņa Reinholda vadītajā skolas korī. Vidējo izglītību (1924-1926) guvis Rīgas 4. vidusskolā, iestājies darbā ugunsdzēsēju depo, kur spēlējis arī pūtēju orķestrī. 1926. gadā sācis īstenot savu dzīves mērķi kļūt par profesionālu mūziķi, iestājies Latvijas konservatorijā, kur mācījies mežraga spēli prof. Jura Jurjāna un doc. Arvīda Dēliņa klasē, mūzikas teoriju pie prof. Jēkaba Kārkliņa. 1934. gadā iestājies prof. Ādolfa Ābeles vadītajā kara orķestru kapelmeistaru klasē, kuru 1936. gadā beidzis.
Pēc rektora prof. Jāzepa Vītola ieteikuma saņēmis norīkojumu pūtēju orķestra kapelmeistara darbam 1. Daugavpils jātnieku pulkā. Šajā postenī sekmīgi strādājis līdz 1940. gada, ar savu radošo diriģenta darbību veicinot Latgales pūtēju orķestru kustības attīstību. Pirms stāšanās darbā pulkā pildījis obligāto karadienestu, jo šīs karaspēka daļas orķestra specifika saistās ar jāšanas prasmes apgūšanu, kas ir obligāts priekšnosacījums kā katram mūziķim, tā arī kapelmeistaram. Īsā laika posmā 1. Daugavpils jātnieku pulka pūtēju orķestri izveidojis par profesionālu māksliniecisku vienību. Bez tiešajiem dienesta pienākumiem ierindas mācībās rīkojis patstāvīgus orķestra koncertus, piedalījies baznīcu svētku dievkalpojumos un citos pilsētas sarīkojumos. Paralēli pamatdarbam garnizonā bijis pūtēju orķestra diriģents Daugavpils 1. ģimnāzijā un Skolotāju institūtā, (1937-1940) vadījis Latviešu biedrības teātra orķestri un veidojis izrādēm muzikālos noformējumus. Aktīvi piedalījies 1940. gada Latgales dziesmu svētku sagatavošanas darbā un norisē, bijis apvienoto pūtēju orķestru virsdiriģents, veidojis latviešu komponistu skaņdarbu instrumentācijas pūtēju orķestrim. Pārmaiņus ar kolēģi virsdiriģentu Valdemāru Rulli 1940. gada 16. jūnijā liktenīgo Latgales dziesmu svētku koncertā Stropos diriģējis apvienoto 475 mūziķu lielo pūtēju orķestri. Pēc padomju okupācijas 1940. gadā un tai sekojošās Daugavpils garnizona pārdislocēšanas uz Cēsīm turpinājis orķestra kapelmeistara dienestu Sarkanās armijas 24. teritoriālā korpusa 20. jātnieku pulkā. (1941-1942) bijis Alūksnes ģimnāzijas mūzikas skolotājs, (1943-1944) Cēsu apriņķa policijas pūtēju orķestra kapelmeistars. 1944. gadā rudenī devies trimdā uz Vāciju, nokļuvis amerikāņu okupācijas zonā, strādājis par skolotāju Valkas un Fišbahas bēgļu nometnēs. 1950. gadā pārcēlies uz ASV, strādājis būvdarbos, no 1958. gada spēlējis Bruklinas, Džamaikas un Brodvejas simfoniskajos orķestros (1972-1992) Bijis Ņujorkas štata latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes lauku īpašuma pārzinis, vaļasbrīžos darbojies mūzikas jomā, instrumentēdams latviešu komponistu skaņdarbus pūtēju orķestrim.
Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonda Goda diploms.
Miris 2002. gada 10. decembrī ASV.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 1940. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā apvienoto pūtēju orķestru virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Sprincis Alfrēds // Latgales kultūras darbinieki 2.- Rīga: Jumava, 2008.- 264. – 266. lpp.

Citi resursi

Literatūras saraksts par Alfrēda Sprinča darbību LCB e-katalogā