Jānis Baltiņš

Jānis Baltiņš Kordiriģents, pedagogs

Dzīves gadi

1960

Biogrāfija

Dzimis 1960. gada 17. jūnijā Alūksnē. Māte ir igauniete, tādēļ pats Jānis brīvi pārvalda igauņu valodu. Vecāki visu mūžu dzīvojuši Alūksnē. Vecāki bijuši vienkārši strādnieki, tēvs – šoferis, māte – audēja. Abus vecākus smagi skāra 1949. gada izsūtīšana: 9 gadus atradās izsūtījumā Sibīrijā.
1967. gadā Jānis uzsāka mācības Alūksnes Bērnu mūzikas skolā klavieru specialitātē. Pēc 8. klases beigšanas viņš  iestājās Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, kordiriģēšanas nodaļas pedagoga Jāņa Lindenberga klasē. Tā jau 15 gadu vecumā viņš sāka dzīvot Rīgā. Tajā laikā diriģenta un pedagoga profesijas tika uzskatītas par ļoti prestižām. Liela nozīme profesijas izvēlē bija mātei, kas Jāni bērnībā vadāja uz dažādiem ārpusklases pulciņiem – arī tautiskajām un modernajām dejām –, tātad māksla Jānim ir bijusi tuva jau kopš bērnības.
1980. gadā Jānis Baltiņš iestājās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā kordiriģēšanas specialitātē pie profesores Ludmilas Pismennajas. Studijas viņš beidza ar augstākās izglītības diplomu kordiriģēšanas specialitātē, kas deva iespēju strādāt par kora priekšmetu pedagogu. Mācoties Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, Jānis paralēli strādāja par pedagogu Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Kaut gan vēlāk viņš bija jau precējies un dzīvoja Siguldā, 1985. gadā, pēc konservatorijas beigšanas, Jāni pierunāja strādāt Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā par direktoru, kur viņš bija arī jauktā kora diriģents un kordiriģēšanas nodaļas pedagogs.
Strādājot Cēsīs un dzīvojot Siguldā, aizsākās arī viņa praktiskā darbība ar koriem. Pirmais bija Siguldas Tautas vīru koris “Satezele” 1980. gadā. Tajā viņš par diriģentu nostrādāja 10 gadus. No 1982.g. līdz 1994.g. (12 gadus), Jānis vadīja jaukto kori “Madliena”, tādēļ lielu daļu sava laika viņš pavadījis “uz riteņiem”. Papildus Jānis strādāja arī Cēsu skolotāju korī “Beverīna”. Lai gan darba bija ļoti daudz, Jānis izvēlējās sev svarīgāko – turpināt izglītību. 1993. gadā pavērās iespēja aizbraukt uz Dāniju, kur viņš mācījās profesora Dana Olafa Stenlunda kordiriģēšanas meistarklasē. Tajā pašā gadā viņš uzsāka mācības Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas kordiriģēšanas fakultātes maģistrantūrā profesora Imanta Kokara klasē, kur 1995. gadā ieguva maģistra grādu. Vienlaicīgi strādāja Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas koledžā par kordiriģēšanas nodaļas pedagogu un jauktā kora diriģentu (kopš 1990. gada), bet no 1992. gada – par kordiriģēšanas nodaļas vadītāju. Kopš 1996.g. strādā arī par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas nodaļas asistentu. Pēdējais pavērsiens profesionālajā karjerā notika 1998. gadā, kad viņš sāka diriģēt Alūksnes skolotāju kori “Atzele”. Kopš 1993.gada vada arī Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu kori „Atvars”.
 Bijuši daudzi ārzemju braucieni. Lielākā daļa no tiem bijuši kopā ar Jāzepa Mediņa koledžas jaukto kori gan uz Dāniju, gan Ungāriju, Vāciju u. c. Eiropas valstīm. Ārzemju konkursos tika saņemtas godalgotas vietas, arī diriģenta atzinības. Savukārt ar “Atvaru” ir būts konkursā Ungārijā, kur iegūta 1. vieta un sudraba diploms jauniešu koru un tautas mūzikas kategorijās. Arī ar kori “Atzele” ir būts gan Ungārijā (1. vieta un zelta diploms jaukto koru un tautas mūzikas kategorijā), gan Spānijā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2010. gada un 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģents.

Izmantotie avoti

www.atzele.lv