Andrejs Mūrnieks

Andrejs Mūrnieks Pedagogs, kultūras vēsturnieks, kordiriģents

Dzīves gadi

1962

Biogrāfija

Andrejs Mūrnieks dzimis 1962. gadā, mācījies Rīgas 6. vidusskolā, pēc tam Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā un ieguvis mūzikas pedagoga un kordiriģenta specialitāti (1986). 15 gadus strādājis par kultūras vēstures skolotāju Rīgas Franču licejā. Lasa lekcijas reliģiju vēsturē LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Ir vairāku mācību grāmatu autors un līdzautors.
1986. gadā dibinājis un vada Rīgas Domes Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” vīru kori „FRACHORI”. Koris koncertējis Latvijas koncertzālēs, dievnamos un skolās, ārzemēs piedalījies festivālos, konkursos un koncertos Itālijā, Spānijā, Francijā, Austrijā, Čehijā, Igaunijā, Lietuvā un citur. 2005. gadā koris izcīnīja 1.vietu Otrajā Latvijas vīru koru konkursā. 2013. gada dziesmu svētkos koris ieguva 2.vietu Latvijas vīru koru konkursā.

Andrejs Mūrnieks ir Vadībzinātņu doktors, pedagogs, mūziķis un kultūru pētnieks. Zinātniskās intereses: izglītības un kultūras procesu saistība, vērtību izglītība, izglītības politika, kultūras vēsture. Pēta izglītības mērķus laikmetu kultūras paradigmu kontekstā, reliģijas un kultūras mijietekmes. Interesē kultūru salīdzināšana, tipoloģijas, kultūru komparatīvā analīze, filozofija, mākslas procesi – to saistībā ar sabiedrības dzīvi, priekšstatiem un vērtībām. Grāmatu sērijas “Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē” autors. Vairāku citu mācību grāmatu kultūras vēsturē un ētikā līdzautors. Latvijas Universitātes docents, lekciju kursi Mākslas akadēmijā un Mūzikas akadēmijā. Vairāku nevalstisko organizāciju veidotājs, publisko lekciju cikla “Domāsim kopā!” iniciators un vadītājs. Biedrības “Latvijas Pedagogu dome” valdes priekšsēdētājs. Brīvajā laikā nodarbojas ar kordiriģēšanu, divu pēdējo Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2005. gada un 2010. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Jermolajeva Jeļena. Kultūras vēsture. XX gadsimts : eksper. māc. grām. / Jeļena Jermolajeva, Vladimirs Jermolajevs, Andrejs Mūrnieks ; no krievu val. tulk. Ieva Kolmane. - Rīga : RaKa, 2002. - 326 lpp. : il.  ISBN 9984-15-313-4

Citi resursi

www.lma.lv