Pauls Kvelde

Pauls Kvelde Diriģents, pedagogs

Dzīves gadi

1927-2017

Biogrāfija

Pauls Kvelde dzimis 1927. gada 23. februārī Cēsu rajona Priekuļos. Mācījies Auces pamatskolā un Rīgas 1. vidusskolā. Studējis LLA Mehanizācijas fakultātē un LVK Kordiriģēšanas nodaļā pie J. Dūmiņa, K. Mediņa, bet trīs pēdējos gadus pie T. Kalniņa.
Studiju gados vadījis amatierkopas Jelgavā, Rīgā un Lielvārdē, sācis strādāt par Ogres rajona kolhoza „Lāčplēsis” jauktā kora diriģentu (1951-1972), bija norīkots darbā par LPSR Valsts dziesmu un deju ansambļa „Sakta” kormeistaru (1955-1958).
Vācis un pētījis latgaliešu tautasdziesmas, bijis Preiļu etnogrāfiskā ansambļa konsultants. Daugavpilī darbojies kā Muzikāli dramatiskā teātra kormeistars un diriģents (1958-1960) – galvenā diriģenta Mendeļa Baša palīgs, kā arī veicis pedagoģisko darbu.
Pēc pārcelšanās uz Rīgu kļuvis par J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas mācībspēku (1961-1994).
Gandrīz 20 gadus P. Kvelde bijis Mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs (1969-1988) un profesors. Pedagogs bijis Valsts Akadēmiskā teātra (tagadējā Latvijas Nacionālā teātra) mūzikas daļas vadītājs (1962-1967).
1962. gadā P. Kvelde atsāk vadīt vīru kori „Absolventi”, 38 gadus ir tā galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs (1960-1998).
Nodibinājis LR Meža darbinieku vīru kori „Silvicola”, ir bijis tā mākslinieciskais vadītājs un diriģents (kopš 1980).
No 2003. līdz 2014. gadam bija Lielvārdes senioru kora „Kamene” diriģents.


LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks (1977), LPSR Tautas skatuves mākslinieks (1990), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1997).


Virsdiriģents XVIII-XXIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, Baltijas starptautiskajos studentu dziesmu svētkos Gaudeamus,  kā arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, piedalījies novadu dziesmu svētkos.

2015. gadā par godu diriģentam Lielvārdē atklāja vides objektu "Goda Krēsls Paulam Kveldem".

 

Miris 2017. gada 18. jūnijā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 1990. gadā, 2005. gadā un 2010. gadā Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Kvelde Pauls // Ilma Grauzdiņa. Izredzētie: Latvijas Lielā kora virsdiriģenti. – Rīga: Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs”, 2008.  – 182. lpp.
Jakubovska, Māra. Pauls Kvelde. Diriģents. Dārznieks. – Rīga: Jumava, 2018.
www.vestnesis.lv
www.dziesmusvetki.lndb.lv

Citi resursi

Literatūras saraksts par Paula Kveldes darbību LCB e-katalogā
www.letonika.lv