Alberts Mucenieks

Alberts Mucenieks Diriģents, pedagogs

Dzīves gadi

1904 – 1972

Biogrāfija

Alberts Mucenieks dzimis Rīgā amatnieka ģimenē 1904. gada 26. augustā. Tuvojoties Pirmajam pasaules karam, ģimene 1914. gada vasarā pārcēlās uz Lejasciemu (Gulbenes novads), mācījās Lejasciema vidusskolā. Jau jaunības gados nodarbojās ar muzicēšanu, organizēja pūtēju orķestri, kori. 
1930. gadā pārcēlās uz Gulbeni, strādāja Valsts Gulbenes komercskolā par dziedāšanas skolotāju, no 1934. gada – par Gulbenes aizsargu nodaļas orķestra vadītāju. 
1944. gadā ar ģimeni pārcēlās uz Alūksni, nodibināja Alūksnes bērnu mūzikas skolu un bija tās pirmais direktors līdz 1951. gadam. Aktīvi piedalījās mūzikas dzīvē: izveidoja un vadīja simfonisko un pūtēju orķestri, diriģēja Alūksnes ģimnāzijas kori. 
No 1951. gada līdz 1965. gadam bijis izsūtījumā Vorkutā.
Pēc atgriešanās no Vorkutas 4 gadus strādāja Madonā: vadīja pūtēju orķestri, instrumentālo ansambli, diriģēja kultūras nama kori. 
1960. gadā pārcēlās uz Jelgavu, vadīja pūtēju orķestri. Paralēli darbam Jelgavā strādāja par orķestra diriģentu arī Bauskas pūtēju orķestrī. 
Miris 1972. gada 9. jūnijā.

Mazdēls Normunds Šnē – ievērojams orķestru diriģents. 
A.Mucenieka vadītie kolektīvi ir piedalījušies daudzās skatēs, dziesmu svētkos, salidojumos un citos muzikālajos pasākumos, guvuši godalgotas vietas un diplomus.
Lai gan A.Muceniekam nebija augstākās muzikālās izglītības, viņš bija izcils pedagogs un mūziķis, kurš prata ieaudzināt savos skolēnos mīlestību uz mūziku un prieku muzicēt.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 1940. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Laikmetsun personība : rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fak. Pedagoģijas muzejs ; sast., priekšv. aut., zin. red. Aīda Krūze.
12. grām. - Rīga : RaKa, 2010. – 48.-99.lpp. ISBN 9789984461212

Citi resursi

Literatūras saraksts par Alberta Mucenieka darbību LCB e-katalogā