Raimonds Igolnieks

Raimonds Igolnieks Pūtēju orķestra diriģents, mūzikas pedagogs

Dzīves gadi

1946

Biogrāfija

Dzimis 1946. gada 17. oktobrī Rēzeknē kalpotāja ģimenē. Zēna muzikālajai attīstībai ievirzi deva vectēvs Jāzeps Krivāns - Latgalē pazīstams ērģelnieks un pedagogs. Līdztekus pamatskolai 1955. gadā R. Igolnieks uzsāka mācības Rēzeknes Bērnu mūzikas skolas vijoles klasē. Pēc tās beigšanas 1961. gadā iestājās Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, kur mācījās pedagoga Zigurda Veides vijoles klasē un apguva mežraga spēli Valda Āboliņa pūšamo instrumentu klasē. Fakultatīvi studēja kora un orķestra diriģēšanas pamatus pie pedagogiem E. Belasova un N. Baohina. Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas 1965. gadā Raimonds Igolnieks uzsāka studijas P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas Pūtēju orķestra diriģentu fakultātē. Orķestra diriģēšanu apguva pie prof. Mihaila Kazanova, instrumentāciju — Mihaila Gotliba, kompozīciju un aranžēšanu pie Borisa Koževņikova. Pēc Maskavas Konservatorijas absolvēšanas 1969. gadā mūziķis tika norīkots dienestam PSRS jūras kara flotē kā kara orķestra diriģents pastāvīgajā dislokācijas vietā Murmanskas apgabalā, Severomorskā.
1978. gadā R.Igolnieks demobilizējās no armijas un kopā ar ģimeni pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Daugavpilī mākslinieks uzsāka mūzikas pedagoģisko darbību kā Daugavpils Pedagoģiskā institūta Kordiriģēšanas katedras vecākais pasniedzējs un Mūzikas vidusskolas pūšamo instrumentu klases pedagogs. Kopš 1981. gada viņš bija Daugavpils Kultūras nama pūtēju orķestra "Latgale" diriģents un pilsētas koncertapvienības direktors. R.Igolnieks veica nozīmīgu sagatavošanas darbu profesionāla pūtēju orķestra izveidošanai Daugavpilī. No 1985. līdz 2008. gadam I.Igolnieks bija Daugavpils profesionālā pūšamo instrumentu orķestra "Daugava" galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs. Vairāk nekā 20 gadu laikā Raimonda Igolnieka prasmīgā vadībā orķestra mākslinieciskā izaugsme sasniedza respektējamu līmeni. Orķestris sniedzis koncertus Latvijā un ārvalstīs, piedalījies visos republikas un daudzos starptautiskos pūtēju orķestru salidojumos, festivālos un konkursos, XIX-XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos. PPIO "Daugava" bija ikgadējo Baltijas jūras baseina pūtēju orķestru festivālu dalībnieks. 1997. gadā starptautiskajā orķestru konkursā Ungārijā kolektīvs ieguva bronzas medaļu. Raimonds Igolnieks iemantojis cieņu un autoritāti Latvijas orķestru diriģentu un mūziķu vidū, bijis 7.-10. Latvijas pūtēju orķestru salidojumu un Latgales dziesmu svētku virsdiriģents, bet kopš 1990. gada — visu Vispārējo latviešu dziesmu svētku pūtēju orķestru virsdiriģents.
R. Igolniekam piešķirtie apbalvojumi: Latvijas Kultūras ministrijas pateicības un Goda raksti par dziesmu svētku virsdiriģenta veikumu; apbalvojums „Goda daugavpilietis” (2010); 1991. gada janvāra Barikāžu piemiņas zīme.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 1990., 2005. un 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā pūtēju orķestru virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Igolnieks Raimonds // Latgales kultūras darbinieki 1.- Rīga: Jumava, 2008.- 212. – 214. lpp.

Citi resursi

Literatūras saraksts par Raimonda Igolnieka darbību LCB e-katalogā
Raimonda Igolnieka darbu saraksts LCB e-katalogā
Saruna ar Raimondu Igolnieku