Jāzeps Seņka

Jāzeps Seņka Kordiriģents, mūzikas pedagogs

Dzīves gadi

1940 - 2010

Biogrāfija

Jāzeps Seņka dzimis 1940. gada 27. februārī Abrenes apriņķa Tilžas pagasta Lieknītēs zemnieka ģimenē. Tēvs Pēteris (1903-1978), dziedātājs, spēlējis trīsrindu ermoņikas, cītaru, māte Jadviga (1911-2000), dziedājusi tautas un sadzīves dziesmas, garīgās dziesmas baznīcā. Brāļi: Jānis (1936-1966), Vitolds (1942-2005), mūziķis-amatieris, spēlējis akordeonu. Muzikālās dotības mantojis no vecākiem, agrā bērnībā (5 gadi) spēlējis tēva ermoņikas, klausījies un arī līdzi dziedājis latgaliešu tautasdziesmas. Mācījies Krišjāņu pamatskolā (1948-1955), pēc tās beigšanas iestājies Bērzpils vidusskolā, kur aktīvi piedalījies mūzikas dzīvē, dziedājis korī, uzstājies kā solists un akordeonists. 1956. gadā iestājies Rēzeknes Mūzikas vidusskolas Kordiriģēšanas nodaļā Antoniņas Mežinskas klasē, kuru absolvējis 1960. gadā. Mācību laikā sācis strādāt Maltas 1. vidusskolā par dziedāšanas skolotāju, vadījis skolas kori un pūtēju orķestri. 1960. gadā iestājies Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā Kordiriģēšanas nodaļā Klementa Mediņa klasē, 1962. gadā pārgājis uz neklātieni un sācis strādāt Ludzas Bērnu mūzikas skolā par klavieru un akordeona spēles skolotāju, vēlākos gados mācījis solfedžo un mūzikas literatūru. 1963.gadā iesaukts padomju armijā, dienējis pūtēju orķestra daļā, vadījis karavīru kori un ansambli. Pēc demobilizēšanās (1966) atgriezies iepriekšējā darbā Ludzas Bērnu mūzikas skolā un atsācis pārtrauktās studijas LVK Jāņa Dūmiņa kordiriģēšanas klasē. (1970-1981) paralēli pamatdarbam strādājis par dziedāšanas skolotāju Ludzas rajona Cirmas pamatskolā. (1970-1972) bijis Ludzas Kultūras nama direktors, vīru un sieviešu koru diriģents, sieviešu ansambļa un vīru kvarteta vadītājs.
Miris 2010. gadā.
Koncertdarbība: (1970-1976) sadarbībā ar diriģentiem Uldi Balodi un Pēteri Baižu iesaistījies Ludzas rajona skolotāju kora organizēšanā un bijis tā kormeistars, turpmāk līdz 2003. gadam — diriģents. Ar šo kori piedalījies XVI-XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos (1973-2003), visos skolotāju koru salidojumos, Latgales novada dziesmu svētkos un zonālajās skatēs ieguvis 2. un 3. vietas, koncertējis Krievijā, Ukrainā un Moldovā. Bijis Ludzas rajona koru virsdiriģents (1962-1963) un (1981-2001), 1990. gada Latgales dziesmu svētku Daugavpilī  virsdiriģents. 1998. gadā nodibinājis Ludzas senioru ansambli "Sarmas zieds”.
Apbalvojumi: (1990, 1998, 1999, 2000) Latvijas Kultūras ministrijas pateicības un atzinības raksti. Devis nozīmīgu ieguldījumu Ludzas rajona muzikālās izglītības un koru kultūras attīstībā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 1990. gada Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Seņka Jāzeps // Latgales kultūras darbinieki 2.- Rīga: Jumava, 2008.- 227. – 229. lpp.