Imants Kokars

Imants Kokars Diriģents, pedagogs

Dzīves gadi

1921 - 2011

Biogrāfija

Dzimis 1921. gada 16. augustā Gulbenē.
Imants Kokars beidzis Vecgulbenes pag. Blomes pamatskolu, turpinājis izglītību Cēsu skolotāju institūtā, kuru absolvējis kā fizikas un matemātikas skolotājs. Mācījies arī Cēsu Tautas konservatorijā, Rēzeknes mūzikas skolā un Cēsu mūzikas vidusskolā, apguvis diriģēšanas pamatus un vairāku instrumentu spēli. Studējis LVK Kordiriģēšanas nodaļā (1951-1956), absolvējis Mendeļa Baša klasi.
Pēc Otrā pasaules kara I. Kokars strādājis par matemātikas skolotāju Cēsu vidusskolā un Cēsu skolotāju institūtā, vadījis institūta jaukto kori. Teodora Kalniņa vadībā strādājis par Radio kora kormeistaru, bijis Radio padomju dziesmu ansambļa diriģents, kā arī mācībspēks Rīgas Pedagoģiskajā institūtā. Diriģents strādājis par kora “Dziedonis” māksliniecisko vadītāju.
Turpmākajā pedagoģiskajā darbībā saistīts ar J. Vītola LVK/LMA: bijis tās docētājs (1963-2000), profesors (1976), rektors (1977-1990).
I. Kokars strādājis ar koriem, visilgāk — ar vīru kori „Dziedonis” (1955-1990). Dibinājis un vadījis Jelgavas skolotāju kori "Zemgale" (1961-1967), Cēsu rajona skolotāju kori „Beverīna” (1966—1980), diriģējis konservatorijas studentu mācību kori. 1969. gadā no LVK studentiem un absolventiem izveidojis Rīgas kamerkori „Ave Sol”, kas kļuvis par daudzu laikmetīgu kora darbu iedvesmotāju latviešu autoru daiļradē. Bijis tā mākslinieciskais vadītājs (1969—2003) un galvenais diriģents (1969—2001), sadarbojies ar diriģentiem Gido Kokaru, Ilgvaru Matrozi un Juri Kļaviņu.
2002. gadā kora „Ave Sol” galvenā diriģenta pienākumus nodevis dēlam, kordiriģentam Uldim Kokaram. Diriģents bijis daudzu starptautisko konkursu žūriju loceklis, piedalījies un vadījis starptautiskās diriģentu meistarklases Norvēģijā, Beļģijā, Vācijā, Izraēlā u.c. Vadījis projektu Latvieša kora dziesma antoloģija (12 nošu sējumi un 12 CD; 1996-2007).
LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks, LPSR Tautas skatuves mākslinieks, LPSR un PSRS Valsts prēmiju laureāts, PSRS Tautas skatuves mākslinieks. Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris, Latvijas Lielās mūzikas balvas '95 ieguvējs, VKF mūža stipendiāts, Latvijas ZA goda loceklis.
Virsdiriģents XIV (1965), XV (1970), XVI (1973), XVII (1977), XVIII (1980), XIX (1985), XX (1990), XXI (1993), XXII (1998) dziesmu svētkos, kā arī svētkos Rīgai-800 (2001); goda virsdiriģents XXIII (2003), XXIV (2008) dziesmu svētkos.
Baltijas un Ziemeļvalstu starptautiskās dziesmu svētku kustības iedibinātājs, šo svētku virsdiriģents (1995. gada - Rīgā, 1997. gadā - Gotlandē, 2000. gadā - Norvēģijā). Kā virsdiriģents piedalījies ASV Rietumkrasta un Kanādas latviešu dziesmu svētkos, Farēru salu mūzikas festivālā. Baltijas studentu dziesmu svētkos Gaudeamus V (1971) un VI (1974) virsdiriģents, VII (1978), VIII (1981), IX (1984) un X (1988) — mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents, Gaudeamus XI (1991) un XV (2006) goda virsdiriģents. Rīgas pilsētas Kirova rajona, Rīgas pilsētas, Jelgavas rajona, Cēsu rajona koru virsdiriģents, daudzu salidojumu un festivālu kopkoncertu diriģents.
Miris 2011. gada 24. novembrī 90 gadu vecumā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2005. gada un 2010. gada Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī kā koru virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Kokars Imants // Ilma Grauzdiņa. Izredzētie: Latvijas Lielā kora virsdiriģenti.- Rīga: Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs”, 2008. - 152. lpp.
Mazvērsīte, Daiga.
melnbaltās dziesmas: no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2020.-223.-235. lpp.

Citi resursi

Literatūras saraksts par Imanta Kokara darbību LCB e-katalogā
Imanta Kokara darbu saraksts LCB e-katalogā