Egons Salmanis

Egons Salmanis Diriģents, mūzikas pedagogs

Dzīves gadi

1965

Biogrāfija

Dzimis 1965. gada 27. maijā Balvu rajona Rugāju pagasta Dobeniekos. Pamatizglītību ieguvis Dūrupes pamatskolā, Balvu pamatskolā un Balvu 1. vidusskolā. Mācījies Rēzeknes Mūzikas vidusskolā trompetes klasē, kuru pabeidzis 1984. gadā, iegūstot orķestra mūziķa un trompetes spēles specialitāti, metālpūšamo instrumentu skolotāja un pūtēju orķestra diriģenta diplomu. Augstāko izglītību ieguvis, mācoties  RPIVA un DPU, iegūstot pūšaminstrumentu spēles skolotāja kvalifikāciju. Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē ieguvis maģistra grādu izglītības darba vadībā.  
Kopš 1984. gada strādā pamatdarbā Balvu Mūzikas skolā par metālpūšamo instrumentu skolotāju. No 1984. gada - 1986. gadam bija dienests Padomju armijā kara orķestrī. Pēc dienesta atgriezies Balvos - darbā Balvu Mūzikas skolā un no 1987. gada uzsāk darbu arī Balvu 1. vidusskolā par dziedāšanas skolotāju un estrādes ansambļa vadītāju. No 1987. gada strādā arī Balvu KAC par pūtēju orķestra „BALVI” māksliniecisko vadītāju un no 1988. gada vada arī Balvu 1. vidusskolas pūtēju orķestri.  Līdz 1997. gadam pats aktīvi muzicē dažādos estrādes ansambļos.
Egons Salmanis ir aktīvi darbojies daudzās jomās.  Kā pūšaminstrumentu spēles skolotājs regulāri ar saviem audzēkņiem piedalījies dažāda mēroga konkursos, kur gūtas neskaitāmas godalgotas vietas.
No 1987. gada Egons Salmanis ir Balvu KAC pūtēju orķestra  “BALVI” mākslinieciskais vadītājs un diriģents. Šajā gadā ar orķestri piedalījies visos Vispārējos latviešu  dziesmu un deju svētkos un  pūtēju orķestru konkursos, visos pūtēju orķestru salidojumos un festivālos, tostarp I Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos Rīgā. Sniegti neskaitāmi orķestra koncerti Balvos un daudzviet Latvijā (Gulbenē, Limbažos, Daugavpilī, Viļakā, Ludzā, Kārsavā, Dobelē u.c.), Dokšicē (Baltkrievija).
Jau pirmajā gadā pēc dienesta, Egons nodibinājis Metālpūšamo instrumentu kvartetu (J.Budevičs, V.Francs, Ģ.Ripa, K.Sležis). 1988. gada pūšaminstrumentu ansambļu Valsts  konkursā  Rēzeknes reģionā iegūta I vieta. Ansamblis izvirzīts uz finālu Rīgā, kur iegūta III vieta valstī. Vēlāk tiek izveidoti vairāki metālpūšamo instrumentu un trompešu ansambļi, kas daudzkārt  guvuši godalgotas vietas valsts mērogā.
No1988. gada līdz 1992. gadam pēc direktora L.Silova uzaicinājuma Egons vada Balvu 1. vidusskolas pūtēju orķestri un uzreiz gatavojas VI Skolu jaunatnes dziesmu svētkiem. Pašiem par lielu pārsteigumu jau pirmajā novadu skatē Rēzeknē orķestris iegūst 1. vietu un tiek izvirzīts finālskatei Rīgā, turklāt Egons tiek iecelts par Latgales novada programmas virsdiriģentu. Finālkonkursā Rīgā tiek iegūta III vieta augstākajā grupā un gods būt starp trijiem Latvijas labākajiem skolēnu orķestriem, kas Noslēguma koncerta sākumā uz maiņām spēlēja maršus, kamēr uz lielās Mežaparka estrādes uznāk visi kopkora dziedātāji. Lai skolēnu pūtēju orķestrī būtu iespēja muzicēt arī citu rajona skolu bērniem, no 1992. gada skolēnu pūtēju orķestris mājvietu rod Balvu Mūzikas skolā, un no šī brīža  Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris kļūst arī par skaitliski lielāko kolektīvu valstī
Kopš 1997. gada Egons Salmanis strādā par Balvu Mūzikas skolas direktoru. No 2001. gada ik pēc diviem gadiem tiek ievēlēts Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas Domē.
No 2011. gada ir norīkots par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padomes locekli, piedalījies vairākās darba grupās saistībā ar normatīvo aktu izstrādi.
No 2011. gada - 2017. gadam izvirzīts pārstāvēt Direktoru padomi Kultūras ministrijas konsultatīvajā  padomē, kur lemj par finansējuma sadali. Pēc  viņa iniciatīvas tiek noorganizēts Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls, kurš notika 12 gadus pēc kārtas kādā no Ziemeļlatgales mūzikas skolām.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

2015. gada Latgales Dziesmu svētkos piedalījās kā diriģents J. Ābola šūpļa dziesmai “Jāņu naktī”.

Izmantotie avoti

Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze