Edgars Znutiņš

Edgars Znutiņš Kordiriģents, mūzikas pedagogs

Dzīves gadi

1969

Biogrāfija

Dzimis 1969. gada 25. septembrī Preiļu pagasta Ivdrīšu ciemā. Agrā bērnībā nodarbojies ar mūziku, spēlējis bērnu akordeonu, (1976-1984) mācījies Priekuļu pamatskolā, kur dziedājis korī un piedalījies mūzikas skolotāja Ivara Podziņa organizētajā vokāli instrumentālajā ansamblī. Paralēli mācībām skolā apmeklējis Preiļu Bērnu mūzikas skolu. 1984.g. beidzis pamatskolu un iestājies Daugavpils Mūzikas vidusskolā Kordiriģēšanas nodaļā. Pieredzējušu un prasmīgu pedagogu vadībā apguvis mūzikas teorijas pamatus, klavierspēli un kora diriģēšanu. Īpaši labvēlīgu ietekmi diriģenta profesionālajā izaugsmē atstājis izcilās pedagoģes Terēzes Brokas gaišums, mīlestība pret kora dziesmu un dziedātājiem viņas vadītajās stundās un mācību kora mēģinājumos. Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas 1988.g. iestājies Daugavpils Pedagoģiskā institūta Mūzikas pedagoģijas nodaļā, piedalījies atmodas laika Daugavpils un Rēzeknes jauno mūziķu sabiedriskajā kustībā, bijis viens no "Māras kora" organizētājiem un diriģentiem. 1989.g. uzņemts Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā prof. Gido Kokara diriģēšanas klasē. Studiju laikā praktizējies diriģenta darbā, strādājot ar Augstsprieguma tīklu jaukto kori “Volta”
Pedagoģiskā darbība: (1992) absolvējis J. Vītola Mūzikas akadēmiju ar bakalaura grādu, kora diriģenta, kora priekšmetu pasniedzēja kvalifikāciju. Sācis pastāvīgā darba gaitas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes (DPU) Mūzikas fakultātes Kora diriģēšanas katedrā: (1992-1997) asistents, (1997-2000) lektors, pašlaik Daugavpils Universitātes (DU) Mūzikas un mākslu fakultātes asociētais profesors. Vadošā darbā: (1993-1994) prodekāna v. i., (1994-1996) dekāna v. i., (1996-2000) DPU Mūzikas pedagoģijas nodaļas vadītājs.
Koncertdarbība: Paralēli pedagoģiskajam darbam bijis vairāku koru diriģents un virsdiriģents dziesmu svētkos. Vadījis korus: (1992-1996) TK "Daugava", (2004-2006) studentu kori "Aura", kopš 2005.g. Līvānu senioru kori "Sendienas". Kopš 1994.g. ir Preiļu rajona skolotāju jauktā kora "Latgale" diriģents, (1995-2002) bijis Preiļu rajona dziesmu svētku virsdiriģents. Tāpat bijis virsdiriģents: Latgales novada dziesmu svētkos Viļānos (1997), Balvos (2002), Daugavpilī (2005), studentu dziesmu svētkos — (1996) Gaudeamus XIII Tallinā, (2006) Gaudeamus XV Tartu, senioru koru salidojumos (2005) Alūksnē, (2006) Salacgrīvā, katoļu baznīcas dziesmu svētkos Aglonā (2001, 2003). Piedalījies Romas Pāvesta Jāņa Pāvila II vizitācijas norisēs Rīgā un Aglonā 1993.g.
Ar saviem vadītajiem koriem piedalījies visos Vispārējos un reģionālajos dziesmu svētkos, daudzās konkursa skatēs guvis godalgotas vietas. TK "Daugava" — XXI Vispārējo dziesmu svētku Latgales novada skatē — 1. vieta, konkursa finālā jaukto koru grupā — 3. vieta. Preiļu rajona skolotāju koris "Latgale" — Starptautiskajā koru konkursā (1997) Ventspilī — 2. vieta, XXII Vispārējo dziesmu svētku fināla skatē (1998) — 2. vieta, XXIII (2003) — 2. vieta. Starptautiskajā koru konkursā "Sudraba zvani" (2000), (2004) — 2. vieta, Eiropas koru festivālā Polijā (2006) — 3. vieta. Kora "Latgale" koncertturnejas: Francijā (1996) 6 koncerti, (2002) 7 koncerti; Somijā (2004) 2 koncerti; Lielbritānijā (2006) 3 koncerti. Ar TK "Daugava" (1994) Francijā 8 koncerti.
Sabiedriskā darbība: Triju valstisko un pašvaldību sabiedrību konsultants, (1997-2005) sešu starptautisko un Latvijas konferenču orgkomiteju loceklis, (1998-2006) Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes žūrijas komisiju priekšsēdētājs.
Apbalvojumi: (1997-2005) Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Daugavpils pilsētas domes, Preiļu, Balvu, Rēzeknes rajona padomes atzinības raksti.
Skaņu ieraksti CD: "Dzied TK "Daugava", (1994, 1996); "Aiz azara augsti kolni", Preiļu raj. skolotāju koris "Latgale", (2001); J. Logina kantāte "Ticība", TK "Daugava", (1994); Folk Music, Francija, (1991). Audiokasete "Aglonas Bazilikas koris Magnificat" (1999).

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2005., 2010., 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī kā virsdiriģents.

Izmantotie avoti

Edgars Znutiņš // Latgales kultūras darbinieki 2. – Rīga: Jumava, 2008. – 438.-441.lpp.

Citi resursi

Literatūras saraksts par Edgara Znutiņa darbību LCB e-katalogā
Edgara Znutiņa darbu saraksts LCB e-katalogā