Par projektu

Latgales dziesmu svētku vēsture ir ievērojama Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa. Sekmējot zīmīgas Latgales kultūras mantojuma daļas saglabāšanai digitālajā vidē, 2010. gadā Latgales Centrālajā bibliotēkā dzima ideja par multimediju resursa izveidi, kurā tiktu apkopoti, sistematizēti un digitalizēti Latgales Dziesmu svētku vēsturiskie materiāli. Tika izstrādāts projekts “Multimediju resurss „Dziesmotā Latgale””, kas saņēma Valsts kultūrkapitāla fonda, a/s "Latvijas valsts meži" un Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu. Projekta realizācija tika pabeigta 2011. gadā, un plašai sabiedrībai kļuva pieejams resurss, kurā tika apkopota un sakārtota apjomīga informācija par četriem Latgales Dziesmu svētkiem Daugavpilī (1940–2010).  Interesentiem tika piedāvāta informācija par Dziesmu svētku vēsturi, norisi un tās dalībniekiem, proti, koriem, diriģentiem, dziesmu komponistiem u.c. Resursu papildināja svētku dalībnieku atmiņas, fotogalerijas un cita vizuāla informācija.
Vairāku gadu laikā resurss izraisīja lielu studentu, skolēnu, pasniedzēju, pētnieku un mūzikas tradīciju cienītāju interesi. Par to liecina arī resursa apmeklējuma statistika, kas pārsniedz 20 tūkstoši apmeklējumu gadā.
Attīstoties tehnoloģijām, ar mērķi izveidot resursa tehniski mūsdienīgo versiju un nodrošināt tā pilnvērtīgu darbību un pārvaldību ilgtermiņā, 2020. gadā, kad dziesmu svētku tradīcijas kopēji atskatījās uz 80. gadadienu, Latgales kultūras programmas projektu konkursā bibliotēka guva atbalstu projektam “Multimēdiju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunās versijas izveide”.
Projekta gaitā tika aktualizēts resursa dizains un izveidota jauna satura vadības sistēma, kas dod iespēju regulāri papildināt resursu ar jaunāko informāciju, pievienot jaunas sadaļas par notikušajiem Dziesmu svētkiem, sniedz resursa apmeklētajiem daudz plašākas iespējas informācijas meklēšanai.
Resurss pieejams tiešsaistē Latgales Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale.


Projekta veiksmīga īstenošana veicina zīmīgas Latgales kultūras mantojuma daļas saglabāšanu digitālajā vidē, papildina kultūras mantojumam veltīto elektronisko resursu krājumu un popularizē Latgales kultūras tradīcijas.