Latviešu rokgrupa“ELPA”

Latviešu rokgrupa“ELPA” Viesi

Darbības gadi

1983

Informācija

Grupai “ELPA” bija svarīgi spēlēt savu mūziku. Varbūt savam laikam pa priekšu ejošu, sarežģītu, un tomēr savu. Grupas spēlētā mūzika bija tam laikam par novatorisku, par nesaprotamu un, galvenais, bez ideoloģiski pareiziem un visiem saprotamiem padomju komponistu darbiem. Pirmā lielā uzstāšanās grupai notika “Liepājas dzintarā” 1984. gadā, un tā deva ļoti pretrunīgas atsauksmes.  “Ziedu laiki” grupai sākās 1985. gadā, kad par tās oficiālo saimnieku kļuva Daugavpils rajona kultūras nams “Vārpa”. Grupa simbolizēja Daugavpils multinacionālo garu − tajā spēlēja kā latviešu, tā krievu tautības mūziķi. 1986. gadā “ELPA” tika atzīta par labāko “Mikrofona aptaujas” debitanti, Latvijas Radio tika ierakstītas dziesmas “Ezers” un “Senā dziesma”, abas kļuva par īstiem grāvējiem. Astoņdesmito gadu nogalē “ELPA” Latvijas mūzikas vidē bija pazīstams un cienījams ansamblis. Grupa koncertēja visā Latvijā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Lietuvā. 1994. gadā tika ierakstīts kompaktdisks ar grupas solista Jāņa Logina kantāti “Ticība” (ar Leonīda Breikša dzeju), kurā skan gan kora mūzika, gan ārtroks. Valdis Rundzāns un “ELPA” jaunā mūziķu sastāvā uz skatuves atgriezās 2008. gadā, kad Daugavpils rajona Kultūras namā notika viņa 50 gadu dzīves jubilejai un rokgrupas “ELPA” 25 gadu jubilejai veltīts koncerts “Basa sirds”. Grupa aizkustināja klausītājus ar dziesmām “Senā dziesma” un “Ezers”, pierādot, ka “ELPA” nav pagātne, jo leģendas nemirst. 2015. gadā grupa “ELPA” atsāka uzstāties šādā sastāvā – Atis Ieviņš (vokāls), Valdis Rundzāns (basģitāra), Artūrs Pribilovs( ģitāra), Māris Elksnis (taustiņi), Jurijs Čekušins (sitamie instrumenti). 2018. gadā grupai pievienojās Vilnis Krieviņš (sitamie instrumenti). 2018. gadā, Latvijas simtgadē, grupai apritēja 35 gadi.

Grupas sastāvs: Grupas sākotnējā sastāvā (1983. gadā) bija Valdis Rundzāns – balss, Jānis Logins – taustiņi, balss, Anita Purene – balss, Valērijs Ņikitins – ģitāra, Arkādijs Ērenburgs – bungas. Jau tajā pašā gadā grupas sastāvs mainījās, un nu tajā spēlēja Artūrs Pribilovs – ģitāra, Aivars Jansons – ģitāra, Vladimirs Šuvalovs – taustiņi, Ivars Caune – taustiņi, balss, Andrejs Pročšenko – bungas, Sandra Spāģe – balss un grupas radītājs Valdis Rundzāns. 1995. gadā grupas darbību pārtrauca taustiņinstrumentālista un solista Jāņa Logina nāve. 2008. gadā “ELPA” atgriezās uz skatuves jaunā mūziķu sastāvā − Valdis Rundzāns (bass), Valērijs Niķitins (ģitāra), Andrejs Proščenko (bungas), Ivars Caune (taustiņi, vokāls), Jurijs Čekušins (perkusijas), Jānis Gudrinieks (vokāls) un Māris Elksnis (taustiņi, vokāls). 2015. gadā grupa “ELPA” tika atjaunota šādā sastāvā – Atis Ieviņš (vokāls), Valdis Rundzāns (basģitāra), Artūrs Pribilovs (ģitāra), Māris Elksnis (taustiņi), Jurijs Čekušins (sitamie instrumenti). 

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Grupa “ELPA” 2015. gadā piedalījās Latgales dziesmu svētkos “Mana zeme” Daugavpilī, Stropu estrādē.

Izmantotie avoti

Latvijas leģendas : Par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast.: Pāvils Raudonis, Juris Visockis. - Rīga : Jumava, 2017. - 157.-167. lpp. 7. grām.
ISBN 9789934201554

Citi resursi

Literatūras saraksts par grupas “ELPA” darbību LCB e-katalogā