Daugavpils Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Leiļi”

Daugavpils Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Leiļi” Deju kolektīvi

Vadītājs

Aija Daugele, Marita Irbe

Informācija

Galvenais uzdevums ir veidot izpratni par savas tautas un citu tautu kultūras vērtībām, akcentējot latviešu tautas dejas tradīcijas, apgūt deju svētku repertuāru.

Sākotnēji Daugavpils 1. vidusskolā bija kolektīvs, ko vadīja Elmārs Belinskis. No 2007. gada vadītāja bija Aija Daugele. Bet nosaukumu Jauniešu deju kolektīvs - JDK “Leiļi” ieguva 2008. gadā. No 2018. gada deju kolektīva vadītāja ir Marita Irbe.

2019. gada martā Ķīmiķu kultūras namā “Leiļi” piedalījās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertā (skate), iegūstot II pakāpi.

2019. gada martā  Daugavpils Universitātē - piedalījās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertā (skate), iegūstot I pakāpi.

2020. gada janvārī Daugavpils Poļu skolā deju kolektīvs piedalījās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertā (priekšapskates skate)

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

daugrc.edu.lv
 
No M. Irbe arhīva