Naujenes mūzikas skolas kapela

Naujenes mūzikas skolas kapela Tautas mūzikas ansambļi/kapelas

Darbības gadi

2013

Vadītājs

Giršs Kagans

Informācija

Naujenes Mūzikas un mākslas skolā darbojas šādi pašdarbības kolektīvi – Naujenes Pūtēju orķestris, Akordeonistu orķestris un Instrumentālā kapela. Skola ir piedalījusies vairāk nekā 115 Starptautiskajos un valsts konkursos, vairākos festivālos un koncertos, ap 30 konkursos žūrijas darbā, kas notika 16 dažādās valstīs. Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Instrumentālais ansamblis ir dibināts 2014. gada 2. janvārī ar mērķi piedalīties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumos. Bet kolektīvs aktīvi iesaistījies arī citos pasākumos, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu skolas panākumu sasniegšanā:
•    Diploms par 1. vietu savā nominācijā VI starptautiskajā bērnu daiļrades konkursā “Pie saules” Braslavā, Baltkrievija (2020. g.);
•    Dalība Krāslavas Mūzikas skolas rīkotajā Etno, Folk, Tautas mūzikas festivālā (2019. g.)
•    2. pakāpes diploms Vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2014” Daugavpils novada kultūras centrā (2014. g.);
•    1. pakāpes diploms Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu un individuālo izpildītāju konkursa pirmā skatē (Daugavpils novadu skatē) XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētku ietvaros (2013. g.);
•    1. vieta XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku tautas mūzikas ansambļu un kapelu skatē Medņevā, Viļakas novads (2013. g.);
•    Gran Prix Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu un individuālo izpildītāju konkursā (Latgales reģions) Daugavpils Latviešu kultūras centrā (2013. g.);
•    Naujenes Instrumentālā ansambļa dalība Comenius projektā „ I know I can’ Interactive gaumes and Information Technologies for modern education of European children” (20.03.13. DNKC)
•    Dalība XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku mazākumtautību kolektīvu koncertuzvedumā „Zem vienas Debess…” Lielajā Ģildē, Rīga (2013. g.). Ansamblis uzstājās kopā ar Olaines Kultūras centra slāvu sieviešu vokālo ansambli „Ivuški”, krievu bērnu horeogrāfisko ansambļi „Zadorinka” un Rīgas ebreju kopienas deju kolektīvu „Maagaļ”.
•    Dalība Starptautiskajos tradicionālas mūzikas svētkos „Браславские зарницы – 2013” Braslavā, Baltkrievija (2013. g.).

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.