Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas kapela „Dimdari”

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas kapela „Dimdari” Tautas mūzikas ansambļi/kapelas

Vadītājs

Vija Orinska

Informācija

Skolā darbojas kapela „Dimdari”, kuru līdz 2009. gadam vadīja bijušais skolas pedagogs Imants Ludvigs Nalivaiko. Bērnu un jauniešu kolektīvu veido 10 cilvēki. Tagad kapelas vadītāja ir Vija Orinska. Kapela aktīvi piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos, koncertos, konkursos, festivālos u.c.
2018.g. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Tautas mūzikas ansambļu un kapelu skatē izcīnījuši 2.pakāpi.
Kolektīvs piedalījies kapelu maratonā Vērmanes dārzā 2018.g. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros un 2013.g. XXV Dziesmu un XV Deju svētku ietvaros.
2016.g. Rēzeknē norisinājās Latgales izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”. Konkursu rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs”. Pēc žūrijas vērtējuma Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas lauku kapela “Dimdari” tika izvirzīta augstākās pakāpes diplomam un saņēma uzaicinājumu dalībai finālā.
2015.g. Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu un vokāli instrumentālo ansambļu festivālā-konkursā kapela ieguva 2.pakāpi, kā arī atzinības rakstu par dalību XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Kolektīvs piedalījies arī 2014.g. XVII Latvijas Tautas mūzikas svētkos Rūjienā; 2013.g. X Tautas muzikantu svētkos Ciblas novadā; 2008.g. Tautas mūzikas ansambļu un lauku kapelu maratonā Vērmanes dārzā XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku ietvaros.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2015.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

kulturasdati.lv