Maltas pagasta pārvaldes, Maltas pūtēju orķestris “Vikords”

Maltas pagasta pārvaldes, Maltas pūtēju orķestris “Vikords” Pūtēju orķestri

Darbības gadi

1984

Vadītājs

Vasilijs Kozlovs, Romāns Ivanovs

Informācija

Kolektīvs dibināts 1983.gadā, piedalījies XXIII Dziesmu svētkos (2003.g.), kad pirmo reizi šo svētku vēsturē notika Latvijas pūtēju orķestru Dižkoncerts.
Piedalījās arī  X (2010.g.) un XI (2015.g.) Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, 2015.g. Latgales Dziesmu svētkos, XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos (2018.g.).
Orķestrs piedalījies vairākās skatēs un orķestru konkursos:
•    dalība XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē Ogrē (2018.g.),
•    dalība Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novadu skatē Jēkabpilī (2016.g.),
•    dalība VII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Cēsīs (2015.g.),
•    dalība XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Latgales novada pūtēju orķestru skatē Rēzeknē (2013.g.).
Ieguvis panākumus:
•    1.pakāpe B grupā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī (2012.g.),
•    3.pakāpe C grupā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Pūtēju orķestru Latgales novadu skatē Jēkabpilī (2015.g.).
Kolektīvs bija koncertējis citās Latvijas pilsētās: piedalījās Skolēnu Dziesmu un deju svētku orķestru lielkoncertā „Taures sauc” (2015.g.) Rīgā, uzstājās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncertā Madonā (2014.g.), viesojās Bērnu un jauniešu pūtēju orķestru un ansambļu ritmiskās mūzikas festivālā “Vēju ritmi 2012” Liepājā (2012.g.).

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Orķestris piedalījās 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos.

Izmantotie avoti

malta.lv