Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris Pūtēju orķestri

Darbības gadi

1991

Vadītājs

Aldis Kise

Informācija

Tie ir 34 azartiski, muzikāli jaunieši, ar dzirkstelīti acīs…
Pūtēju orķestris Kārsavā pastāv jau kopš 1960. gada. Sākotnēji orķestris darbojās Kārsavas vidusskolas paspārnē. Piedalījies visos skolēnu un pieaugušo Dziesmu svētkos un salidojumos. 1991. gadā kolektīvs atsāka savu darbību, bet jau kā Kārsavas mūzikas skolas pūtēju orķestris. Tā diriģents, skolas pedagogs Imants Ludvigs Nalivaiko ar 34 gadu pedagoģisko darba stāžu, kurš ilgus gadus vadījis Ludzas rajona Vītolu pamatskolas orķestri. Tagad jaunais vadītājs ir aktīvs, enerģisks pedagogs Aldis Kise.
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas orķestris 2005. gadā piedalījies Latgales un Vidzemes novadu pūtēju orķestru svētkos Rēzeknē, IX un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, 2007. g. – VI Latvijas Pūtēju orķestris piedalās dziesmu un deju svētkos, 2011. g. – Vidzemes un Latgales pūtēju orķestru svētkos Smiltenes estrādē, dažādos skolas pasākumos, arī ārpusskolas pasākumos.
Kārsavas novada vienīgais pūtēju orķestris uzrādījis lieliskus rezultātus koru skatēs. Ieguvis 1.pakāpi 2016.gada Latvijas skolu pūtēju orķestru Latgales novada skatē Jēkabpilī. Izcīnījis 3.vietu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē Ogrē 2018.gadā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2015.gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

kulturasdati.lv
karsava.lv