Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris

Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris Pūtēju orķestri

Darbības gadi

2005

Vadītājs

Jānis Livdāns, Oļegs Koļesničenko

Informācija

Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris darbojas Preiļu novada bērnu un jauniešu centra paspārnē. Kolektīvs pastāv jau 15 gadu un ar katru gadu orķestra sastāvs kļūst arvien kuplāks.
Orķestris aktīvi piedalās Preiļu novada un pilsētas pasākumos, skatēs un konkursos Latvijā un ārpus tās robežām. Kolektīvs piedalījies Vidzemes un Latgales novadu pūtēju orķestru svētkos Smiltenē (2011), Latgales reģiona izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivālā “Taures skan Baltinavā” (2019), XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (2015), 34. Starptautiskajā Jauniešu pūtēju orķestru festivālā Malentē, Vācija (2016), pārstāvējis Preiļu novadu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos (2018),
Orķestris var lepoties ar panākumiem mūzikas skatēs, kas liecina par dalībnieku profesionalitāti un uzcītību: 2. pakāpes diploms VII Latvijas skolu pūtēju orķestru festivāla Latgales novada skatē Jēkabpilī un 3. pakāpes diploms defilē skatē (2012); 2. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novada skatē (2013); diploms par 3. vietu XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku Latgales novada pūtēju orķestru skatē Rēzeknē (2013); 1. pakāpes diploms XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru Latgales novada skatē Jēkabpilī (2015); 1. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novadu skatē Jēkabpilī un 2. pakāpes diploms defilē skatē (2016); diploms par 2. vietu VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Ogrē (2016); 1.  pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novadu skatē Jēkabpilī (2017); 3. vieta IV Starptautiskajā pūšaminstrumentu orķestru un mažorešu festivālā “Royal Lion” Ļvovā, Ukraina (2019).

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

kulturasdati.lv