Ludzas kultūras nama pūtēju orķestris “Ludza”

Ludzas kultūras nama pūtēju orķestris “Ludza” Pūtēju orķestri

Darbības gadi

1947

Vadītājs

Romāns Seņkovs

Informācija

Ludzas kultūras nama pūtēju orķestris “Ludza” tika dibināts 1947. gadā, kuru darbība galvenokārt aprobežojās ar piedalīšanos valsts svētku svinībās, sporta pasākumos, ģimenes svinībās. Daudz pūļu orķestra nostiprināšanā piecdesmitajos gados ielika toreizējais vadītājs Ivans Timofejevs.
Ar 1962. gadu pie orķestra pults nostājās Rēzeknes mūzikas vidusskolas absolvents, talantīgais mūziķis Jānis Broks. Sākās pilnīgi jauna lappuse kolektīva radošajā biogrāfijā.
1964. gadā orķestris piedalījās II Republikas pūtēju orķestru salidojumā Madonā un izcīnīja 2. vietu. Tajā laikā orķestra sastāvā bija tikai 12 cilvēki. Kolektīva uzvaru palīdzēja kaldināt arī pūtēju orķestra dalībnieks Valērijs Petrovs, kurš tagad vada Pildas Tautas nama pūtēju orķestri.
1965. gadā orķestris piedalījās Republikas Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, bet jau pēc diviem gadiem Daugavpils Dziesmu un deju svētkos, kur orķestru skates konkurencē izcīnīja godalgoto vietu.
1969. gadā orķestris Talsos - Republikas III pūtēju orķestru salidojumā skatē ieguva godpilno 3. vietu.
1970. gads Ludzas kultūras nama pūtēju orķestrim bija nozīmīgs ar piedalīšanos V.I. Ļeņina 100 dzimšanas dienas veltītajos Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētkos Rīgā.
1973. gadā pūtēju orķestris 50 gadadienai un Dziesmu svētku simtgadei skatē saņēma augstu apbalvojumu. Šajā gadā rudenī pēc diriģenta Jāņa Broka iniciatīvas orķestrim tika piešķirts Tautas kolektīva goda nosaukums. Tā bija augstākā pakāpe orķestra mākslinieciskajā izaugsmē, kā arī uzlika jaunus daudz atbildīgākus uzdevumus.
1975. gadā 4. Republikas pūtēju orķestru salidojumā Limbažos pūtēju orķestris kā debitants augstākajā līgā uzcīna 1. vietu un 1. Vissavienības mākslinieciskās pašdarbības festivāla 1. pakāpes laureāta nosaukumu.
1976. gadā pārstāvēja Latvijas Republiku Maskavā, PSRS Tautas saimniecības sasniegumu rīkotās skatēs un koncertos. Orķestris skatē - konkursā izcīnīja tautas saimniecības sasniegumu izstādes galvenās komitejas 3. pakāpes diplomu un bronzas medaļu diriģentam Jānim Brokam.
1977. gadā orķestris gatavoja programmu Padomju Latvijas Dziesmu svētkiem, veltītiem Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai un 37. gadskārtai kopš padomju varas atjaunošanas.
1979. gadā 5. Republikas pūtēju orķestru salidojums Ludzā. Kopā ar mūžsenajiem sāncenšiem Studentu pūtēju orķestri no Rīgas - Ludzas pūtēji iegūst 1. vietu. Toreiz parka estrādē pirmo reizi skanēja marš “Tauru svētki Ludza”, ko speciāli šai reizei bija komponējis un orķestrim veltījis liels draugs, palīgs un padomdevējs Gunārs Ordelovskis.
Piedalījās 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī, un diriģents bija Romāns Seņkovs.
No 2020. gada pie kolektīva diriģentu pults stāv Aleksandrs Maslovs.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī

Izmantotie avoti

No Ludzas tautas nama direktores V.Razumovskas arhīva.