Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris

Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris Pūtēju orķestri

Darbības gadi

2010

Vadītājs

Romāns Ivanovs

Informācija

Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra sastāvā ir audzēkņi no 2. vai 3. klases ( atkarīgs no bērna spējām un atskaņošanai gatavotās programmas), vidusskolnieki un skolotāji, kā arī citu nodaļu pārstāvji, kas spēlē kādu no pūšaminstrumentiem- IP “Vokālā mūzika”, “Klavierspēle”, “Mūzika – tradicionālā mūzika”. Izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle” audzēkņi orķestrī spēlē basģitāru vai kontrabasu. Uz svarīgiem pasākumiem - skatēm un konkursiem orķestrī nereti tiek aicināti bijušie JIRMV audzēkņi, kas pašlaik studē augstākās mūzikas izglītības iestādēs.
Orķestra repertuārā ir daudz latviešu komponistu skaņdarbu (J.Ivanovs, G.Ordelovskis, A.Vecumnieks, J.Karlsons, A.Altmanis, R.Rērihs, M.Birnis, E.Lipskis utt.). Nereti tiek apgūti nīderlandiešu komponista Jacob de Haan kompozīcijas. Vilina arī amerikāņu komponistu daiļrade (Robert Sheldon, Michael Sweeney, Samuel R. Hazo, Leonard Bernstein, Robert Buckley utt.). Skaņdarbi tiek piemeklēti pēc vajadzības, vai skatēm un konkursiem, vai kādam koncertam.
Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris piedalās skolas pasākumos, novada svētku svinībās, konkursos un protams, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.
Panākumi:
•    2013.g. – I vieta Latvijas izglītības iestāžu orķestru skatē B grupā ( Latvijas mērogā augstākais punktu skaits B grupā), defilē skatē – III vieta;
•    2013.g. - sudraba diploms Starptautiskā bērnu orķestru festivālā „Zlota trabka” („Zelta trompete”) Polijā;
•    2013.g. - pūtēju orķestru konkurss XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos - I vieta ( nedalītā) 3.grupā ;
•    2014.g. - Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skate – I vieta B grupā – ( Latvijas mērogā augstākais punktu skaits B grupā);
•    2014.g. - VI Latvijas pūtēju orķestru konkurss II vieta 3.grupā;
•    2015.g. - Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru vēsturisko novadu skate - I vieta A grupā ( 2015.gadā mūs lūdza iekļauties augstākājā grupā, jo mums piedalas mūz.vidusskola ), defilē skatē – II vieta maršējošo orķestru grupā;
•    2015.g. - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūteju orķestru finālskate – I vieta ar izcilību A grupā;
•    2016.g. - Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru vēsturisko novadu skate - I vieta A grupā ar izcilību;
•    2016.g. - VIII Latvijas pūtēju orķestru konkurss – II vieta.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris

piedalījās 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

No Romāna Ivanova arhīva