Dekšāres Tautas nama pūtēju orķestris “Dekšāres”

Dekšāres Tautas nama pūtēju orķestris “Dekšāres” Pūtēju orķestri

Darbības gadi

2010

Vadītājs

Jānis Gruduls, Andris Vīksne, Antons Zaharāns

Informācija

Kolektīvs ir dibināts 2010. gadā pēc Dekšāru pagasta pārvaldes vadītāja, vienlaikus arī orķestra dalībnieka, Jāņa Benislavska iniciatīvas. Sākumā kolektīvu veidoja 4 Dekšāru pagasta iedzīvotāji kopā ar 5 mūziķiem no Viļāniem, 1 – no Varakļāniem, 1 – no Barkavas un 1 – no Rēzeknes. Savos pirmajos desmit pastāvēšanas mēnešos orķestris ir paspējis uzstāties 11 publiskos pasākumos, vienu no tiem (Sieviešu dienas koncertu) bija uzveduši patstāvīgi.
Dekšāres pūtēji regulāri piedalās novada svētkos un svinīgos koncertos kaimiņu novados. 2016. gadā tika spēlēts Alūksnē Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētkos. Kolektīvs ir valsts konkursu un skašu dalībnieks. Orķestris ir uzstājies Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī (2015. g.) un Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos (2018. g.).
Dekšāres Tautas nama pūtēju orķestra “Dekšāres” panākumi:
•    3. vieta 2. grupā X Latvijas pūtēju orķestru konkursā Siguldā (2019. g.),
•    muzicēts II grūtības pakāpes orķestrī Dziesmu svētku atlases skatē Ogrē (2018. g.),
•    3. vieta 2. grupā IX Latvijas pūtēju orķestru konkursā Jelgavā (2017. g.),
•    2. vieta 2. grupā VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Ogrē (2016. g.),
•    4. vieta IV grupā (zemākās grūtības pakāpes grupa) VII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Cēsīs (2015. g.).

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Orķestris piedalījās 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos.

Izmantotie avoti

kulturasdati.lv
youtube.com