Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris Pūtēju orķestri

Darbības gadi

2006

Vadītājs

Jānis Grīnberts, Spodris Kačāns, Roberts Saulevičs

Informācija

Kolektīvu veido Naujenes Mūzikas un mākslas skolas īstenotās mācību programmas “Pūtēju orķestris” audzēkņi un pedagogi.
Kaut arī orķestris pastāv diezgan nesen, tas jau ir nopelnījis vairākas godalgotas balvas un var lepoties ar bagātu pieredzi un panākumiem kā valsts, tā arī starptautiska mēroga pasākumos.
Orķestra sasniegumi 2019. gadā:
•    pateicības raksts par dalību Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju svētkos Višķu estrādē,
•    dalība Mūzikas svētkos “Mirklis Balvos”,
•    dalība VI Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles festivālā Poreču pilsētā (Baltkrievija),
•    diploms par dalību VI Starptautiskais pūtēju mūzikas festivālā “Fanfari sjabrou-2019” Grodņā (Baltkrievija),
•    3. vieta X Latvijas pūtēju orķestru konkursā Siguldā,
•    I pakāpe B grupā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skatē Gulbenē,
•    XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerts Madonā – pateicība.
2018. gadā:
•    dalība Daugavpils novada dienās “Latvijas goda aplī”,
•    dalība XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos,
•    2. vieta XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru skatē Ogrē,
•    1. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē (Latgales un Vidzemes novada skatē) Madonā.
2018. un 2019. gadā Naujenes pūtēju orķestra dalībnieki piedalījās Starptautiskajā projektā “Jauniešu pūtēju orķestris Wersalinka”. Orķestris ar sagatavotu programmu sniedza dažus koncertus Polijas pilsētās, pēc tam notika  koncertbraucieni Daugavpilī, Locikos, Preiļos, kā arī daži koncerti Igaunijas pilsētās.
2017. gadā:
•    uzstāšanās Gunāra Ordelovska 90 gadu jubilejai veltītā Latvijas pūtēju orķestru koncertā “Novadnieki” Jelgavā,
•    dalība Latgales mākslas svētkos “Krāsas karogā” Višķu estrādē,
•    dalība VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru konkursa Noslēguma koncertā “Vienā elpā” Rīgā,
•    dalība VIII Starptautiskajā festivālā “Poļu folklora Latgalē” Daugavpilī,
•    1. vieta VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru finālkonkursā Rīgā,
•    2. vieta IX Latvijas Pūtēju orķestru konkursā Jelgavā,
•    1. vieta VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojumā Jēkabpilī.
2016. gadā:
•    dalība III Starptautiskajā Naujenes Pūtēju orķestra koncertā „Diriģentu parāde”, kas tika veltīts Jāņa Grinberta 75 gadu jubilejai un Naujenes Pūtēju orķestra 10 gadu jubilejai Daugavpils novada Kultūras centrā,
•    dalība X Starptautiskajā bērnu pūtēju orķestru festivālā Zambrovas pilsētā (Polijā),
•    dalība XXVI Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles festivālā „Майский вальс” Molodečno pilsētā (Baltkrievijā),
•    3. vieta VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Ogrē,
•    1. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī.
2015. gadā:
•    dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
•    dalība Latgales novada dziesmu svētkos Daugavpilī,
•    piedalīšanās Braach Rotenburgas de Fulde pilsētas (Vācijā) 1250 gadu jubilejas svētku pasākumos,
•    dalība VII Latvijas Pūtēju orķestru konkursā Cēsīs,
•    1. pakāpes diploms XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Latgales novada pūtēju orķestru skatē Jēkabpilī.
2014. gadā:
•    dalība II Starptautiskajā Naujenes Pūtēju orķestra koncertā „Diriģentu parāde” Daugavpils novada Kultūras centrā,
•    dalība Starptautiskajos tradicionālās kultūras svētkos „Браславские зарницы – 2014” Braslavā (Baltkrievijā),
•    XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Pūtēju orķestru modelēšanas koncerts Madonā – pateicības raksts,
•    diploms VI Latvijas pūtēju orķestru konkursā Rīgā,
•    1. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatē Jēkabpilī.
2013. gadā:
•    dalība koncertā „XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku atbalsis” Nacionālajā kultūras centrā,
•    dalība XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku gājienā un Pūtēju orķestru Dižkoncertā Doma laukumā,
•    3. vieta XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Pūtēju orķestru fināla skatē-konkursā Lielajā Ģildē,
•    2. pakāpes diploms XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pūtēju orķestru skatē Rēzeknē,
•    1. pakāpe VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatē Jēkabpilī.
2012. gadā:
•    dalība Naujenes Pūtēju orķestra koncertā „ Diriģentu parāde”,
•    dalība VIII Starptautiskajā Pūtēju orķestru festivālā „Zambrowa 2012” Zambrovas pilsētā (Polijā),
•    2. vieta V Latvijas pūtēju orķestru konkursā Valmierā,
•    1. pakāpe VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru konkursā Jēkabpilī,
•    1. vieta VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivālā Jelgavā.
2011. gadā:
•    VII Starptautiskais Pūtēju orķestru festivāls „Zambrowa 2011” Zambrovas pilsētā (Polijā) – pateicības raksts,
•    Latgales un Vidzemes izglītības iestāžu Pūtēju orķestru svētki „900 skaņas Alūksnei” Alūksnē – pateicības raksts,
•    IV Latvijas pūtēju orķestru konkurss Valmierā – pateicības raksts,
•    2. pakāpe Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatē Rēzeknē.
2010. gadā:
•    dalība X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
•    2. vieta III Latvijas pūtēju orķestru konkursā Jelgavā,
•    1. pakāpe X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Latgales novadu pūtēju orķestru skatē.
2009. gadā:
•    1. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē Latgales novadā Jēkabpilī,
•    2. pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē Latgales novadā Jēkabpilī,
•    2. vieta II Latvijas pūtēju orķestru konkursā Jelgavā,
•    koncerti Senno pilsētā (Baltkrievijā).

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Orķestris piedalījās 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos.