Daugavpils rāj. Eglaines psk. 5. - 9. klašu koris

Bērnu koris

Vadītājs

Maija Žigajeva