Krāslavas pamatskolas 5. - 9. klašu koris

Bērnu koris

Vadītājs

Ilona Aprupe