Daugavpils Valsts ģimnāzijas 7. - 9. klašu koris

Bērnu koris

Vadītājs

Anita Zarāne