Daugavpils pilsētas 16. vidusskolas 5. - 9. klašu koris

Bērnu koris

Vadītājs

Silvija Juhņeviča