Alūksnes SCO vīru koris "Celtnieks"

Vīru koris

Darbības vieta

Alūksne

Informācija

Jānis Kravalis
Ināra Kravale