Biržu aizsargu nodaļas koris

Vīru koris

Darbības vieta

Jēkabpils apriņķis

Informācija

Ernests Āboliņš