Kokneses pagasta sieviešu koris “Anima”

Kokneses pagasta sieviešu koris “Anima” Sieviešu koris

Darbības gadi

1998

Diriģenti

Silvija Cīrule (1998-2001), Aija Liepiņa (2001-2013), Lelde Kamzole-Gagaine (2013-)

Informācija

1998. gada janvārī, XXII Vispārējo Latviešu dziesmu svētku gaidās, kordiriģentes Silvijas Cīrules vadībā tapa un ieskanējās Kokneses pagasta sieviešu koris. Uz pirmo mēģinājumu kopā sanāca 14 dziedātājas un kā pirmo iedziedāja komponista Jāņa Lūsēna dziesmu “Lūgšana”. Jau pēc nepilna mēneša koris uzstājas savā pirmajā koncertā Aizkrauklē. Savu tagadējo nosaukumu “Anima” koris ieguva 1999. gadā. Koris aktīvi piedalās dažādos valsts un novada pasākumos. Arī Dziesmu un deju svētkos lielajā kopkorī ir skanējušas sieviešu kora “Anima” balsis. Kora repertuārā ir latviešu tautas dziesmu apdares, dažādu laikmetu komponistu garīgās un laicīgās dziesmas gan latviešu, gan svešvalodās. “Anima” koncertmeistare ir Ilona Makareni.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Piedalījās 2005. gada un 2015. gada Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Izmantotie avoti

koknese.lv