Carnikavas Tautas nama “Ozolaine” sieviešu koris “Undīne”

Carnikavas Tautas nama “Ozolaine” sieviešu koris “Undīne” Sieviešu koris

Darbības gadi

1980

Diriģenti

Inese Grīnberga

Informācija

Carnikavas sieviešu koris „Undīne" savu darbību uzsāka 1980. gadā. 1980. gada ziemā Carnikavas skolā sapulcējās dziedāt gribošas dāmas un diriģente Ludmila Aizpuriete. Pirmie pieci gadi paskrēja ātri – bija pirmais koncerts, pirmā koru skate, pirmie panākumi un koris pirmo reizi piedalījās Dziesmu svētkos. Šajā laikā koris arī ieguva savu nosaukumu – Undīne. Vēlāk kora vadību pārņēma Rudīte Zelmene un koncertmeistare Ritma Zāģere. Šajā laikā bija daudzi jauni piedzīvojumi – pirmais ārzemju ceļojums uz Poliju un Čehoslovākiju, kas bija paša kolektīva nopelnīts. Tas bija laiks, kad koris vairāk sāka apmeklēt citus reģionus un viesojās Lietuvā, Armēnijā. Kopā ar R. Zelmeni "Undīne" nosvinēja kora pastāvēšanas pirmo desmitgadi. Pēc tam pie kora vadības grožiem tika diriģents Guntars Felsbergs, ar kura gādību "Undīne" atzīmēja savu 15. jubileju. G. Felsberga vadībā koris piedalījās kā skatēs, tā Dziesmu svētkos, kā arī diriģents kolektīvu aizveda uz Ungāriju. Vēlāk "Undīne" darbojās vairāku diriģentu vadībā, laiku pavadot kopā ar Verneru Krēsliņu un Baibu Ozoliņu. Koris apceļoja Igauniju, pirmo reizi piedalījās Starptautiskā festivālā Slovākijā, un 2001. gadā – Starptautiskā konkursā Itālijā.
"Undīnes" mākslinieciskā vadītāja un diriģente ir bijusi arī Inese Grīnberga. Vēlāk viņai piebiedrojās kormeistare Anita Vestmane, kuru pēc laika aizstāja diriģente Aija Auziņa un koncertmeistars Ivars Kraucis. Ineses Grīnbergas vadīšanas laikā 2013. gadā koris piedalījās Starptautiskā konkursā Slovākijā, iegūstot 1. vietu un sudraba godalgu.
2018. gadā koris atsāk jaunu sezonu ar jauniem diriģentiem Ingunu Rijnieci un Aldi Andersonu. Uzstāšanās Eiropas Folkloras festivālā Bulgārijā 2019. gada augustā “Undīnei” vainagojās ar zelta diplomu koru kategorijā.
Par lielisku notikumu pagasta kultūras dzīvē ir kļuvis šī kora rīkotais ikgadējais koncerts − šovs ar citiem dziedošiem kolektīviem “Koru Kari”. Ik gadu koris dodas vairākos izbraukuma koncertos, lai sadziedātos ar citiem kolektīviem no viesmīlīgiem Latvijas novadiem.
2020. gada 26. septembrī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” izskanēja “Undīnes” ilgi gaidītais 40 gadu jubilejas koncerts.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Koris piedalījās Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī 2010. un 2015. gadā.

Citi resursi

www.carnikava.lv
www.saulkrasti.pilseta24.lv