Birzgales Tautas nama sieviešu koris “Pērles”

Birzgales Tautas nama sieviešu koris “Pērles” Sieviešu koris

Darbības gadi

2008

Diriģenti

Maira Līduma

Informācija

Birzgales Tautas nama sieviešu koris „Pērles” ir dibināts 2008. gada 15. septembrī, kad kora diriģente bija Maira Līduma, koncertmeistare − Inese Martinova. Savā pirmajā Ogres apriņķa koru skatē saņemto vērtējumu par emocionāli krāsaino un sirsnīgo dziedājuma stilu kora dziedātājas ir spējušas saglabāt visu sezonu garumā. Diriģentes dotais kora nosaukums „Pērles” vislabāk raksturo dziedātājas, kas kā pērles spēj atvērties un rādīt savu dvēseles bagātību dziesmā.
Kopš 2017. gada kori vada Evita Reinsone. Pārņemdama kora vadību, būdama enerģiska un aktīva, Evita Reinsone korim izcīnīja 1. pakāpi koru skatē. Koris ir piedalījies visos Birzgales kultūras pasākumos, Ķeguma novada svētkos. Ir apceļota Latvija un ir piedzīvoti neaizmirstami mirkļi, piedaloties Latvijas koru sadziedāšanās svētkos Daugavpilī, Alūksnē, Dundagā, „Rīgai – 810 ” jubilejas koncertā, Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumā Ērgļu novada Meņģeļos, koncertējot baznīcās Skaistkalnē, Vecumniekos. Koris ir dziedājis visās Ogres koru apriņķa koru skatēs, kuplinājis visus lielos koru kopmēģinājumus, lai piedalītos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Dziesmu svētku kopkora rindās korim ir aizsākusies draudzība ar Kārsavas novada Mērdzenes tautas nama sieviešu kori „Austra”, kas vainagojusies ar kora „Pērles” skaistu braucienu uz Latgali.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Koris piedalījās Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī 2010. un 2015. gadā.

Citi resursi

www.kulturasdati.lv
www.kegumanovads.lv