Dižstendes sieviešu koris

Sieviešu koris

Darbības vieta

Talsi

Informācija

Aivars Kalniņš