Daugavpils Latviešu kultūras centra sieviešu koris "Rūta"

Daugavpils Latviešu kultūras centra sieviešu koris Rūta Sieviešu koris

Darbības vieta

Daugavpils pilsēta

Darbības gadi

1963

Diriģenti

Terēzija Broka (1963 – 1994), Jana Grizāne (1994 – 1999), Silvija Juhņeviča (1999 - 2014), Maruta Veļičko (2014 - )

Informācija

Koris „Rūta” ir dibināts 1963. gadā (sākotnēji kā skolotāju sieviešu koris). Nosaukumu „Rūta” tas ir ieguvis 1980. gadā. 1985. gadā korim tika piešķirts Tautas kora nosaukums. Tā pirmā vadītāja bija diriģente Terēzija Broka. Laika gaitā kora vadību pārņēma diriģentes Jana Grizāne un Silvija Juhņeviča, taču šobrīd jaunās skaņās koris skan diriģentes Marutas Veļičko un kormeistares Jolantas Boreiko vadībā. Kora dalībnieces ir gan studentes, gan pilsētas skolu skolotājas un augstskolu pasniedzējas. Kora repertuārā ir iekļautas latviešu un latgaliešu tautasdziesmu apdares, latviešu komponistu oriģināldziesmas, vecklasiķu un Rietumeiropas klasiķu skaņdarbi.
Diriģentes Marutas Veļičko un kormeistares Jolantas Boreiko vadībā koris ir pārstāvējis pilsētu starptautiskajos koru konkursos Itālijā (sudraba diploms), Horvātijā (zelta diploms), Vācijā (zelta diploms), Daugavpilī "Sudraba zvani" (I un II pakāpes diploms), festivālā Budapeštā, novadu koru skatēs (I un Augstākā pakāpe). Koris ir izcīnījis godalgotas vietas 1980., 1985., 1990., 1993. gada Vispārējos dziesmu svētkos. Ir piedalījies XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku koru konkursa "Dziesmu kari" finālā.

Saistība ar Latgales Dziesmu svētkiem

Koris piedalījās Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī 1990., 2005., 2010. un 2015. gadā.

Izmantotie avoti

Latgales mūzikas kultūra vakar un šodien : zin. rakstu krāj. / sast.: Ilma Grauzdiņa, Ēvalds Daugulis ; DU Mūzikas un mākslu fak. - Daugavpils : Saule, 2005. - 103 lpp. : il.  ISBN 9984-14-285-X
vienibasnams.lv

Citi resursi

Literatūras saraksts par kora darbību LCB e-katalogā