Aglonas ciema sieviešu koris

Sieviešu koris

Darbības vieta

Preiļu novads

Informācija

Artūrs Mačuļskis