Abrenes aizsargu pulka štaba koris

Jauktais koris

Darbības vieta

Abrenes apriņķis

Informācija

Rūdolfs Apsītis