Ābeļu lauksaimniecības biedrības koris

Jauktais koris

Darbības vieta

Jēkabpils apriņķis

Informācija

Alfrēds Jaunslāvietis